Løsning for tøffere klimakrav

Wavin leverer oljeutskillere

Oljerelaterte miljøgifter fra parkerings- og veiarealer i Leiraveien er funnet i bunnsedimentene i naturvernområdet Stilla i Lillestrøm. En renseløsning er nå i ferd med å implementeres, og Wavins oljeutskillere tas her i bruk for første gang i Norge.

 

Krevende hensyn

Overflatevann ved Leiraveien 16 har ført til at oljerelaterte miljøgifter har seget ut i det rødlistede Stilla-området i Lillestrøm. Skedsmo kommune igangsatte prosjektet der formålet var å forhindre miljøgifter i å nå Stilla ved å ta unna overvann fra aktiviteten langs Leiraveien. Strenge klimakrav fra Fylkesmannen ved beregning av fordrøyningsanlegg må møtes, og samtidig må det tas høyde for flomvann i en tid med dramatisk økende nedbørsmengder og flere ekstremværsituasjoner. EUs vannrammedirektiv (Vannforvaltningsforskriften) setter krav til at alle vannforekomster skal ha god økologisk tilstand. Det gjør at utslippskravene er strengere enn det som har vært vanlig hittil. Kravet fra kommunen var derfor at renseprosjektet må ivareta en rekke hensyn, som samlet vil skape en varig løsning for overvannsutslipp fra all virksomhet langs Leiraveien.  - Det er beregnet et stort sandfang på 10-11 kubikkmeter for å ta vare på tungmetaller og sementere finstoffer, slik at de ikke kommer ut i Leiraelva. På toppen av dette har vi en oljeutskiller for parkeringsarealet, sier konsulent Walter Wilhelmsen hos Rambøll.

Nytt overvannsprodukt i Norge

Den totale renseløsningen leveres i sin helhet med produkter fra Norsk Wavin. Fordrøyningsanlegget  bygges opp av Q-Bic- kassetter, og overvannet ledes via utløpskum med vannregulator og virvelkammer, som regulerer vannmengden videre. Deretter føres vannet til et sandfang, videre inn på en oljeutskiller og tilslutt ut i Leira- elva i renset tilstand. Med dette prosjektet går startskuddet for at Wavin nå blir en større totalleverandør på overvannsmarkedet.  Wavin har solgt og produsert oljeutskillere globalt i en årrekke, men produktet er en nyhet på det norske markedet. Derfor blir dette prosjektet å anse som et pilotprosjekt. Tilbakemeldingene har så langt vært gode. - Det meste vil ferdigstilles til påske og nå mangler vi bare begge kummene i begge ender av fordrøyningsmagasinet. Oljeutskillerne fra Wavin med glassfiber fungerer veldig fint. De lette konstruksjonene gjør at både nedsetting og forankring er enkelt å jobbe med, sier Kim Andreas Nielsen hos entreprenør Topaas og Haug.Del denne siden


X
Dette nettstededet bruker Cookies (informasjonskapsler)
Jeg aksepterer