Soundcheck

Du kan velge mellom et forhåndsutfylt scenario der det brukes et sett av eksempler av parametere, eller du kan starte med en ikke forhåndsutfylt situasjon der du fyller ut prosjektparametrene trinn for trinn.

Du må logge inn for å kunne bruke verktøyet.