Innovativ løsning samler avløpsvann

XL-Droptank i Sørum

Den 16. juni ble en ny og spennende droptank montert i Størsrudveien på Sørum i Akershus. Denne tanken består nemlig av fem stk. Wavin XL-rør med innvendig diameter på 1600 mm, hvert rør med lengde på 6 meter. Det er maskinentreprenør Åge Haverstad AS som utfører dette prosjektet.

Droptank brukt til trykkutjevning og fordrøyning

Sommeren 2015 ble en ny og spennende droptank montert i Størsrudveien på Sørum i Akershus. Denne tanken består nemlig av fem stk. Wavin XL-rør med innvendig diameter på 1600 mm, hvert rør med lengde på 6 meter.  I ene enden av tanken skal det settes opp et overbygg. Avløpsvannet pumpes så inn, og så sørger gravitasjonen for at vannet renner gjennom tanken og videre nedover til renseanlegget.  Prosjektet utføres av  maskinentreprenør Åge Haverstad AS.

Denne løsningen med Wavin XL-rør viste seg å være et nytt og innovativt alternativ. Vi synes dette er et spennende og godt valg.
Leif Bjarne Steinbakken , Ahlsell Hamar

Se mer her:

Wavin XL