Rørleggeren kan hjelpe deg forebygge fuktskader

Tar huseierne klimautfordringen på alvor?

Nå krever stadig flere kommuner at overvann må håndteres lokalt på eiendommen, og legger dermed ansvaret på huseieren. På nybygg i Oslo er det kun vannet fra dreneringsledningen som får slippes ut i det kommunale avløpsnettet, og du får ikke lenger byggetillatelse uten å fremvise en plan for hvordan du skal behandle overvannet. Flere kommuner har innført de samme strenge reglene som Oslo. I noen tilfeller kan dette faktisk være enda strengere: enkelte  vannverk forlanger at også drensvannet skal håndteres på egen grunn.

Q-bic eneboligpakke - smartere og mer effektiv

De kommunale avløpsnettene her i landet har allerede nå problemer med å håndtere overvannet. Og klimaprognosene gir ingen trøst, for de viser at vi må forvente stadig mer nedbør i fremtiden. Dermed skal enda mer overflatevann svelges unna. Tidligere ble dette håndtert ved å grave en stor grop som de deretter fylte opp med stein, og så ble overvannet ledet inn dit. Men en slik løsning består av 80% stein og bare 20% luft, så grava må være ganske stor for å kunne gjøre nytten. Derfor er Q-Bic overvannskassetter så mye smartere og mer effektivt. Da vil gropa bestå av 90% luft og 10% plast, som betyr at grava med Q-Bic kassettene bare behøver å være tredjeparten så stor for å gjøre samme nytten. Overvannet ledes da ned i Q-Bic kassettene og går videre ned i bakken.

Mange boliger settes opp som rene fuktfeller.  Når gress og trær må vike plassen for hustak, asfalt og steinheller, hvor i all verden skal regnvannet da gjøre av seg?
Thormod Fyen , Comfort Storo

Mer overvann øker faren for fuktskader og oversvømmelse

Vi ser allerede en klar økning av nedbørsmengdene; spesielt fra kraftige regnbyer som varer over kortere tid, fastslår Hans Olav Hygen, seksjonsleder for klimainformasjon ved Meteorologisk Institutt.  Småflommer som skyldes kraftig regnvær i mindre eller større områder, gjør stor skade, fortsetter han. – Slik som for eksempel ekstremværet Frida som herjet Nedre Eiker i august 2012. Drammenselva reagerte nesten ikke dengang. Flomskadene kom fra de mindre bekkene og vassdragene i kommunen, for regnværet la seg akkurat i feltet som fôrer disse bekkene.  Og hvis ikke overflatevannet blir ledet godt nok bort, vil vannet bli stående i grunnen og presse på bygningene der. Dette fører i sin tur til fuktskader og i verste fall oversvømmelse i kjelleren.