Spesielle overvannsrør under Ørje sentrum

E18 mellom Norge og Sverige er en av våre viktigste utenlandsforbindelser. I flere år har det vært jobbet med opprusting og utbygging av veistrekningen mellom Vinterbro i Akershus og Riksgrensen. Det hele startet da Multiconsult kontaktet oss for noen år siden med en del spørsmål om rørdimensjoner og isolasjon, forteller Aksel Ruud i Isoterm.

2500 m preisolerte overvannsrør

Fordelen med de preisolerte rørene er at vi oppnår god isolasjon på hele anlegget, påpeker driftsleder Kjetil Nyhus hos Hæhre, som er entreprenør på anlegget.  – Vanligvis bruker vi isoporplater som isolasjon på overvannsrør som skal ned i bakken, men da er det jo fare for at det enkelte steder kan oppstå kuldebroer.  Dette unngår vi med denne løsningen. Når grunnvannstanden er høy blir  ledningene liggende grunt. Derfor er det viktig å sørge for at overvannsrørene blir isolert så godt som mulig.

Tilsammen leverte Wavin 2500 meter X-stream overvannsrør til preisolering - med innvendig diameter 315, 400, 500 og 600 mm.

Mye ny erfaring

Totalentreprenøren for dette prosjektet er Hæhre Entreprenør AS. Grossisten, Brødrene Dahl, stod for innkjøpet av Wavin X-Streamrørene,  og fikk sendt dem ned til Isoterms søsterbedrift i Gøteborg Powerpipe for isolering.   Å preisolere korrugerte overvannsrør var nytt for oss, forteller salgs- og markedssjef Aksel Ruud i Isoterm. Mest krevende var det å tilpasse og avstemme avstanden mellom det indre Wavin X-Streamrøret og mantelrøret som skulle legges utenpå.

Samarbeidet med Brødrene Dahl og Wavin på dette prosjektet har vært godt, fremholder Vigdis Berg, distriktsansvarlig i Isoterm.   Og etter å ha preisolert noen tusen meter med Wavin X-Streamrør, har vi fått mange nye og nyttige erfaringer som vi tar med oss videre.

Fra venstre: Vigdis Berg og Aksel Ruud (Isoterm), Helge Nome (Hæhre Entreprenør), Thomas Blankevoort (Norsk Wavin), Espen Nærby (Brødrene Dahl) og Kjetil Nyhus (Hæhre Entreprenør).