Sandnes kommune bruker plast!

Surt vann tærer på betongrørene


I Rogaland står bruk av betong i vann- og avløpsanlegg svært sterkt. Denne trenden kan være i ferd med å snu, da Sandnes kommune besluttet å benytte plastrør og -kummer i sitt siste prosjekt.

Målinger viser at avgassene fra surt vann er aggressiv mot betong, og eldre betongrør er spesielt utsatt. 

Avdelingsleder for anlegg i Sandnes kommune, Ove Byberg, kan fortelle at de på et strekke i Kvålamarka på Ganddal har hatt problemer med vannet. Der ligger en 300 mm pumpeledning.

– Vi mistenker at vann blir liggende for lenge inni den. Dermed blir vannet surt og tærer på betongen, sier han. Dette er et kjent fenomen også andre steder, opplyser Rune Bakke, distriktsleder VA Vest i Norsk Wavin.   Men for plastrør, eller plastkummer for den saks skyld, er ikke dette noe problem. 

Positive tilbakemeldinger fra mannskapet

Til tross for at de som arbeider med å montere kummene aldri har lagt plastkummer, har det ikke oppstått noen problemer. Det er første gang på minst ti år at rogalendinger har blitt tilsendt Tegra-kummer, og skal vi tro responsen, er det sannsynligvis ikke siste gang.  – Vi får positive tilbakemeldinger fra folkene våre ute på anlegget. Det er jo første gang de gjør dette, men Tegra-kummene får skryt, sier Byberg.    Avdelingslederen for anlegg ser flere fordeler med plastrør, selv om han fremdeles er tilhenger av betong.  – Fordelene med plast er først og fremst at både rør og kummer veier lite og er enkle å håndtere. Vi trenger derfor ikke kjøre inn tunge maskiner for å få lagt dem ned i grøfta, sier han. 

Åpner opp for mer plastbruk i fremtiden

Tradisjonelt brukes det mye betong i Rogaland, også her i Sandnes kommune.  Jeg tør likevel ikke påstå at vi er de første som bruker plast på VA-prosjekter i fylket vårt, sier Ove Byberg. Han kan også fortelle at for Sandnes er det ganske praktisk å benytte betong, da de har to store betongleverandører liggende rett utenfor døren. 
På spørsmål om de kommer til å benytte plast på flere prosjekter, må Byberg tenke seg om. 

–  Betong er nok fremdeles førstevalget vårt. Både på grunn av at vi har betongleverandører like i nærheten, og at vi får gode priser fra dem. Og så er det dette med tradisjon, da.   Men, vi kommer sikkert til å bruke plast på steder hvor det er fare for at betong forvitrer.

 

Dette er en av flere prosjekter Wavin har jobbet med der plast har vist seg som et godt alternativ til betong.  For å sette fokus på gode løsninger for Avløp- og Overvannsutfordringer har vi utviklet nettstedet Spotlight.    Her kan du laste ned fagstoff, delta i diskusjoner, og dele utfordringer og erfaringer.