Valgte Q-Bic for å håndtere overvannet fra byens stadion

Sandefjord fotballstadion

Sandefjord Fotball har valgt Wavin Q-Bic for å håndtere overvannet fra byens nye stadion.

Wavin har levert et meget stort overvannsmagasin med en helt ny type kassett, hvor anlegget kan TV inspiseres, spyles og slamsuges.

Anlegget

Fordrøyningsmagasinet i Sandefjord består av 1060 kassetter. Lengde er 31,8 meter, bredde 12 meter og høyde er 1,2. Bruttovolum er 458m3 og totalt hulrom 435 m3.

Magasinet i Sandefjord er bygget opp av Wavin Q-Bic, en ny type overvannskassett som muliggjør inspeksjon og vedlikehold av det ferdige magasinet. Prosjekteringsarbeidet er utført av konsulentfirmaet Asplan Viak og anleggsarbeidet er utført av entreprenørfirmaet Carl Christian Fon fra Sandefjord. Det er overvann fra gressmatten, parkeringsarealer og tribuner, samt fra infrastruktur fra nærliggende områder som skal håndteres. Magasinet er etablert som et fordrøyningsmagasin, siden den eksisterende massen i området er lite permeabel og dermed lite egnet for infiltrasjon. Det ble lenge vurdert å benytte steinmagasin. Dette ville være meget plasskrevende, og hadde også et usikkerhetsmoment mht. levetid da det ikke kan inspiseres og vedlikeholdes. Wavin Q-Bic ble valgt pga dette magasinets fordeler.

Anlegget ble lagt under parkeringsareal. Wavins tekniske avdeling i Holland benyttet seg av et dataprogram for å utføre beregningene med hensyn til mekaniske belastninger, samt for å ta ut komponenter til magasinet. Grunnlag fra Asplan Viak ble brukt ved beregningene.

Utførelse 

7 trailere fraktet produktene fra Tyskland. Representanter fra Wavin i Sverige, Danmark og Norge samt Wavin i Holland var kommet for å delta i prosjektet. Tore Sandberg fra fotograf Jørgensen i Sandefjord var leid inn for å ta bilder av anleggsarbeidet.

Q-Bic består av kassetter som settes sammen som legoklosser. Dette gir enhurtig installasjon. Monteringen av 1060 Q-Bic kassetter på Sandefjord stadion tok i tid bare en arbeidsdag å fullføre.

På den morgenen installasjonen skulle starte, var det 15 kuldegrader. Om natten hadde pumpen, som fjernet vannet fra gropen, stoppet. Det lå derfor en del is i den ene enden av gropen som måtte fjernes på morgensiden. Fundamentet besto av et 15 cm tykt lag med finpukk. Det ble deretter lagt ut et kraftig geotekstil med vekt 280g/m2. Den første kassetten ble lagt ca kl. 11.00. 

Etter hvert som dagen skred fram, ble monteringsarbeidet i stor utstrekning utført som et samarbeid mellom entreprenør og folk fra Wavin. Det begynte litt tregt, men gikk seg fantastisk godt til etter hvert. Kl. 16.30 var 760 kassetter montert. En truck fraktet kassetter (16 stk pr. pall) til grøftekanten. Gravemaskinen plasserte kassettene på fundamentet. Klips og stabelpinner lå i små pappesker. Noen bar kassetter, andre monterte dem. Noen monterte stablepinner, andre monterte klips som ble banket ned i kassettskjøtene, forteller Ulf Gjersøe fra Norsk Wavin.

Den påfølgende dagen var siste kassett montert kl. 11.00.

- Fra før har blant annet Olympiastadion i Berlin et tilsvarende system, og erfaringene viser at dette fungerer utmerket, forsikrer Ulf Gjersøe.

Installasjon av Q-bic anlegg

Q-bic spyling kameravogn