Stort Tegraprosjekt på fylkesvei 808

Samarbeid og erfaring

Wavin leverer på produktspekter, pris og gjennomføring

I oktober i fjor startet Røstad Entreprenør AS utbedringen av den 1,9 kilometer lange fylkesvegstrekningen på Hemnesberget. Her inngår også et omfattende vann- og avløpsprosjekt, hvor Wavin har levert en anselig mengde rør og kummer. Når denne delen av fylkesvei 808 blir ferdigstilt høsten 2016, får alle trafikanter som ferdes i dette området en bedre og tryggere vei.

Godt lagarbeid - Heidenreich Verdal og Røstad entreprenør

  • Grunnen til at Wavin ble valgt som leverandør av rør og kummer, er for det første at de kom opp med den beste prisen, sier uteselger VA Geir Ove Green hos Heidenreich.
  • For det andre har vi god erfaring med leveranser fra Wavin fra før, og jeg har et langt og godt forhold til deres distriktsleder Are Storseth i Trondheim. På dette prosjektet har vi også hatt verdifull bistand fra Thomas Blankevoort sier Green.
  • Og vi har vært godt fornøyd med Heidenreichs tidligere leveranser til oss, forteller Trond Lersveen i Røstad Entreprenør.  Vi har bestilt og mottatt varene etter hvert som vi har jobbet oss fremover, og har ikke opplevd noen forsinkelser i leveringen.
  • Ja, samarbeidet mellom alle tre partene har vært helt eksemplarisk, slik jeg oppfatter det, fastslår Trond Lersveen.

Lokalbefolkningen er positive

Siden denne delen av fylkesveien går gjennom et område med mange boliger har vi måttet planlegge nøye, slik at alle har behold adkomst til hjemmene sine.  I tillegg har vi truffet på mer fjell enn hva vi hadde beregnet i tilbudet.

I et par tilfeller måtte vi justere angrepspunktet på grunn av de eksisterende kablene for strøm, tele og fiber som lå i veien, og da behøvde vi enkelte varer fra Wavin tidligere enn planlagt. Selv om Hemnesberget ikke er verdens navle, har dette gått veldig bra.   Med god planlegging, og effektiv drift ligger vi bra an tidsmessig forteller Lersveen.