Posten valgte Wavin Q-Bic

Porsjoneres ut til kommunal ledning

I forbindelse med Postens nye anlegg på Robsrud i Lørenskog er det bygget et meget stort magasin for håndtering av overvann. Magasinet består av 1410 stk. kassetter av typen Wavin Q-Bic.

Anlegget, som er et fordrøyningsmagasin for overvann, er 28,2 meter langt, 18 meter bredt og 1,2 meter høyt. Brutto volum er 609 m3 og effektivt porevolum er 578 m3. Anleggsleder Grunde Lundsør fra Skanska, ga uttrykk for at oppbygging etter legoklossprinsippet gjorde at monteringen gikk fort. For å unngå uønsket utstrømning av vann, ble det sveiset en tett 1,5 mm tykk PP membran rundt magasinet. Membranen beskyttes både mot magasinet og mot omfyllingsmasser med geotekstil profil 3.

De store, tette flatene på Østlandsterminalen som nå bygges på Robsrud i Lørenskog vil utgjøre til sammen ca 37.000 m2 med asfalt, betong og takflater. Vann fra tak og annet rent vann samles opp i fordrøyningsanlegg før det porsjoneres ut til kommunal ledning. Derfra føres vannet østover og ut i elva oppstrøms Langvannet. I nedbørsrike perioder vil det være snakk om så stor avrenning, at kommunens rørsystem ikke har kapasitet til å ta inn så store vannmengder som det her er snakk om. Det er helt nødvendig å fordrøye nedbørstoppene før vannet reguleres inn på kommunens ledningsnett i perioder med mindre avrenning.
En sentral fordel med magasinet er at det opptar bare en brøkedel av den plassen et tradisjonelt steinmagasin ville opptatt.
Thomas Holmsberg , konsulentfirmaet Multiconsult
I tillegg er det viktig at det er mulighet for inspeksjon, spyling og slamsuging
Thomas Holmsberg , konsulentfirmaet Multiconsult

Konstruksjonen tåler en belastning på 10 tonn pr m2. Imidlertid er det i dette tilfellet snakk om grøntareal over magasinet."

Installasjon av Q-bic anlegg

Q-bic spyling kameravogn