Når store vannmengder skal fordrøyes på liten plass, er Q-Bic Plus overlegen

Q-Bic Plus er markedets beste fordrøyningsløsning

Geir Evensen i Borge Miljøservice AS har lang erfaring med montering av fordrøyningsanlegg. Han er ikke i tvil: Den lave vekten, enkle håndteringen og kjappe monteringen av Q-Bic Plus kassettene gjør dette systemet til markedets beste.

Gamle Jordal Amfi stod ferdig til OL i Oslo i 1952, men denne berømte ishallen holdt ikke lenger den standarden som kreves i dag. Kultur- og idrettsbygg Oslo KF inngikk derfor i 2016 kontrakt med NCC om å bygge en ny, topp moderne ishall der. Den nye hallen skal huse både elite- og breddeidrett. 

– Dere har også lagt ned et stort fordrøyningsanlegg her. Hvorfor var det nødvendig?   – I byer og tettsteder bygges det stadig tettere, og ved store nedbørsmengder klarer ikke det offentlige avløpsnettet å svelge unna alt vannet, sier anleggsleder Stig Terje Johnsen i NCC.  For å unngå overvannsproblemer krever myndighetene derfor at dette vannet skal fordrøyes, før det slippes ut i nettet.

– Her på Jordal har vi installert et fordrøyningsanlegg med Q-Bic Plus kassetter fra Wavin. Dette skal ta seg av regnvann fra taket på hallen og fra utearealet rundt, opplyser han. – Bruttovolumet på anlegget er på nesten 200 kubikkmeter, og siden det skulle plasseres inn mellom bygningskontruksjonen til hallen, og hindre at vann skulle komme på avveie, måtte vi ha en tett membran rundt Q-Bic Plus kassettene.

Når store vannmengder skal fordrøyes på liten plass, er Q-Bic Plus overlegen

Norconsult, ved sivilingeniør VA Gunnar Olsson, hadde ansvaret for å prosjektere fordrøyningsanlegget. – Byggherren fikk presentert flere alternativer, forteller han. – Her skulle store vannmengder fordrøyes på liten plass, og da var kassetter i plast et godt alternativ. Byggherren valgte så å gå for løsningen med Q-Bic Plus.– Personlig mener jeg at Q-Bic Plus er det beste systemet på markedet, og jeg har vært borti en god del forskjellige løsninger opp gjennom årene, fastslår plastsveiser Geir Evensen i Borge Miljøservice AS. De stod for installasjonen av fordrøyningsanlegget på Jordal. – Vi har brukt Q-Bic Plus på mange fordrøyningsanlegg nå, og har bare gode erfaringer med det. Kassettene veier lite og er utrolig lette å håndtere og stable. 

– For meg var Q-Bic Plus en ny erfaring, innskyter Johnsen. – Og jeg opplevde at monteringen av dette systemet gikk både kjapt og smertefritt. Evensen & co kom hit på en torsdag, og allerede mandagen etter var de aller siste sveisene på membranen utført.  – Vi brukte bare 8 timer på å stable Q-Bic Plus kassettene på plass, smiler Evensen. – Og vi var kun fire mann på den jobben; inklusiv han som dirigerte kranen som løftet kassettene opp hit. 

Personlig mener jeg at Q-Bic Plus er det beste systemet på markedet
Geir Evensen , Borge Miljøservice AS

 Q-Bic Plus sparer entreprenøren for både tid og penger

– En fordrøyningsløsning med Q-Bic Plus består av over 95 prosent luft og mindre enn 5 prosent plast, opplyser Teknisk sjef VA Vidar Handal i Norsk Wavin. – Dermed kan byggegropa være betydelig mindre enn for et anlegg med samme kapasitet i betong. Dette skyldes at kassettmagasinet med Q-Bic Plus kan lett tilpasses og utnytte hele gropa. Et magasin med betongrør derimot, kan bare fylle et sirkulært tverrsnitt. Og når flere rør legges parallelt, må det være en avstand mellom dem som heller ikke kan utnyttes til fordrøyning. Dette vil, sammen med at det går så raskt å montere Q-Bic Plus, og ikke minst at det er unødvendig å innkalle tyngre kranutstyr, spare entreprenøren både for tid og penger.

Norges høyeste - med BIM og 3D modellering hele veien

Dette Q-Bic Plus anlegget har kassetter i seks høyder og er 3,6 m høyt. Det er faktisk Norgesrekord, smiler Handal. – Det er aldri blitt montert et så høyt Q-Bic Plus anlegg her i landet før. Lengden på dette anlegget er 11, 4 meter og bredden 4,8 meter. For å være sikker på at alt i forbindelse med fordrøyningsanlegget skulle passe inn i resten av hallkonstruksjonen, ble det brukt 3D-modellering i BIM.   – Ja, BIM er et fantastisk opplegg, utbryter Johnsen. – Wavin bruker BIM Revit, mens vårt heter Solibri. Men de to systemene kommuniserer bra med hverandre. Alt passer sammen som fot i hose.    Johnsen setter seg foran pc-skjermen og tar frem 3D modellen for dette prosjektet.  – Nå sitter konsulentene for hvert fag og tegner inn sine ting, og vi får dette direkte opp på skjermen, fortsetter han. – I gamle dager måtte vi tegne opp dette på matpapir for å sjekke om det ble noen kollisjoner. 

 

Q-Bic Plus og Vålerenga

– Nye Jordal Amfi blir hjemmebanen til Vålerenga Hockey, og vannet fra Q-Bic Plus anlegget vil gå ut i Hovinbekken, sier Handal. – Men et stykke lengre opp i dalen ligger Intility Arena, lekegrinda til Vålerenga Fotball. Vannet fra fordrøyningsanlegget deres kommer også ut i denne bekken. Og også dét er et Q-Bic Plus anlegg!