Når regnet flommer over på eiendommen, kan det være ditt problem

Overvann, altså nedbør og smeltevann som renner av på tette overflater, kan det være ditt problem å hanskes med – ikke kommunens. De fleste offentlige avløpsnett makter ikke lenger å ta seg av de ekstra vannmengdene vi nå står ovenfor, og stadig flere kommuner legger ansvaret over på huseier. Når den naturlige dreneringen ikke er tilstrekkelig finnes det heldigvis effektive løsninger for å hanskes med problemet. 

Forsidefoto: Romerikes Blad

Mer overvann øker faren for oversvømmelse og fuktskader

-Nesten all nybygging her i landet skjer gjennom fortetting, opplyser rørlegger Thormod Fyen hos Comfort Storo. Med det mener han at vi bygger i områder hvor det allerede finnes bebyggelse. 
-Slike tomter kan være rene fuktfeller, fordi overflatevannet kan være vanskelig å bli kvitt, fortsetter han. 

I Oslo er så og si alle tomtene med god avrenning brukt opp. Så når gress og trær må vike plassen for hustak, asfalt og steinheller, hvor i all verden skal regnvannet da gjøre av seg? Klimaprognosene viser at vi kommer til å få stadig mer nedbør, noe som fører til at enda mer overflatevann må svelges unna i fremtiden.

Klima er i endring

Hans Olav Hygen er seksjonsleder for klimainformasjon ved Meteorologisk Institutt. De forventer at nedbørsmønsteret vil endre seg i tiden fremover. 

- Småflommer som skyldes kraftig regnvær i mindre eller større områder vil kunne være det som skaper størst skade i årene som kommer, forteller han. Han trekker frem ekstremværet Frida som i 2012 herjet Nedre Eiker. Den gang var det de mindre bekkene og vassdragene som bidro til flomskadene. Han forteller at de allerede ser en klar økning i nedbørsmengdene. Spesielt fra kraftige regnbyger som varte over kortere tid. - Dette krever at vi som huseiere må være mer bevisste på å sikre eiendommene våre mot vann og tenke gjennom hvordan vi skal håndtere overvannet fra slike plutselige regnskyll, slår han fast.

Overvannet må håndteres lokalt på eiendommen din

Dersom ikke overflatevannet blir ledet godt nok bort, øker faren for fuktskader på hus og hjem. I verste fall kan det føre til oversvømmelse i kjelleren. - De aller fleste kommunale avløpsnett makter ikke lenger å ta seg av de ekstra vannmengdene, sier Fyen. Dette har ført til at i stadig flere kommuner må overvann håndteres lokalt på eiendommen, og legger dermed ansvaret på huseieren. 

Det er logisk nok mer økonomisk å forhindre en oversvømmelse, enn det vil være å rydde opp etter en. For å sikre bolig og innbo vil den klart rimeligste investeringen for å forhindre skade være å investere i overvannskassetter.

Overvannskassetter redder boligen fra vannmassene

- Det finnes heldigvis gode metoder for overvannshåndtering, sier Fyen beroligende. 
-Noen graver en stor grop som fylles med stein, og leder overvannet ned på den måten. En slik løsning består av 80% stein og bare 20% luft, så om gropen skal gjøre nytte må den være ganske stor. I dag er Q-Bic overvannskassetter en langt bedre løsning, sier han. 

Ved å heller benytte deg av denne løsningen vil gropa bestå av 95% luft og 5% plast, så effekten er langt bedre. Faktisk behøver du bare tredjeparten så stor grop når du bruker Q-Bic.

Men, er plast solid nok?

-Ja, det er mer enn solid nok, forsikrer Petter Lieth. Han er salgssjef VVS hos Norsk Wavin AS, som produserer Q-Bic kassettene. - Du kan faktisk kjøre en 20 tonns lastebil oppå Q-Bic kassetter som har 1,2 meter overdekning uten problem, og dette er langt mer enn hva som er nødvendig i de aller fleste hager, sier han med et smil. Overvannet ledes ned i Q-Bic kassettene og går videre ned i bakken derfra. På den måten synker vannet ned i terrenget på en kontrollert og skånsom måte. Til slutt havner vannet i grunnvannet, og dette har jo en verdi i seg selv. At grunnvannet synker og forsvinner er jo et problem mange steder. Du kan også legge en vanntett duk rundt Q-Bic kassettene. Da får du rett og slett et underjordisk basseng i hagen som du kan bruke til å vanne plenen og blomstene dine. Dette er jo spesielt praktisk på steder som har vannrestriksjoner om sommeren. 

Ta kontakt med rørleggeren din, så kan han løse overvannsproblemene på eiendommen din en gang for alle, oppfordrer Petter Lieth. Og prøv vår gratis kalkulator, så ser du raskt hvilken pakke som er riktig for din tomt!