Tørre veier med løsninger fra Wavin

Komplett rørleveranse til ny motorvei

Statens Vegvesen ga Skanska i oppdrag å bygge ut den 10,2 kilomenter lange E18-strekningen Tassebekk- Langåker til firefelts motorvei. Norsk Wavin leverer essensiell infrastruktur - PP kabelrør sikrer el-og tele installasjoner, og vårt X-stream system sørger for drenering av overvann langs hele strekningen.

Overvannsløsninger fra Wavin

Motorveifeltet mellom Tassebekk og Langåker er én av tre hovedstrekninger som inngår i utbyggingen av eksisterende E18 til en ny 24 kilometer lang firefelts motorvei med midtdeler på strekningen Gulli- Langåker i Vestfold. I samarbeid med Marthinsen & Duvholt startet Skanska arbeidene med Tassebekk- Langåker-strekningen høsten 2011 og åpning av den nye motorveien er planlagt høsten 2014. Norsk Wavin AS leverer alt av overvanns- og dreneringsrør til prosjektet 51.000 meter med X-Stream-rør og 70.000 meter med 110 millimeters DV kabelrør PP vil bli installert under bakken mellom Tassebekk og Langåker frem til åpningen. Overvann på veistrekningen vil ledes til fordrøyningsgrøfter og via to bassenger som skal bygges på Fevang og Natvall, og deretter videre til utslipp.

Essensiell infrastruktur med X-Stream i bakken

Driftsleder overvann fra Martinsen & Duvholt AS, Hans Richard Dalen forteller at de har lagt ca 60% av rørene pr 15 august. Alt av rør som er lagt er TV/kamera inspisert med et meget godt resultat, dvs. ingen skader osv. 

Arbeidene har en totalkostnad på 2,4 milliarder kroner, hvorav 25 prosent finansieres med statlige midler og den resterende summen er bompengefinansiert.
 
Prosjektet har så langt holdt tidsskjemaet til tross for utfordringer underveis. 
- På teknikksiden har vi utfordringer med bløt leire. Det løser vi ved å bruke en kalk- og sementstabiliseringsmasse med søyler av fastleire. Vi har også brukt en del lette fyllmasser som leca og bygger opp fyllinger med isoporblokker. Den andre hovedutfordringen er at arbeidene skjer kloss inntil en høytrafikkert motorvei. Selv om vi har veldig mange aktiviteter som går samtidig ligger vi samlet sett i rute, sier byggeleder Arvid Veseth i Statens Vegvesen. Utbyggingen av to nye kjørefelt i sørgående retning skjer hovedsaklig på vestsiden av den eksisterende E18, men eksisterende kjørefelt vil også oppgraderes i løpet av det siste året i prosjektperioden. I tråd med Wavins solide historie med leveranse av rør til E18, fra oppstart i 1993 ved E18 i Sande i Vestfold,vil alt av rørsystemer på E18 sørover mot Kristiansand bestå av X-Stream. Spesielt vil Hans Richard nevne X-Stream muffens egenskaper som gjør monteringen mye lettere (50%) og dermed reduserer faren for skader på rør.

Er svært fornøyd med valget av X-Stream overvannsrør fra Wavin til dette prosjektet. Spesielt vil Hans Richard nevne X-Stream muffens egenskaper som gjør monteringen mye lettere (50%) og dermed reduserer faren for skader på rør.
Hans Richard , anleggsleder Rune Farmen

X-Stream installasjon