Fortetting krever overvannshåndtering

Klima i endring krever mer av entreprenørene

De kommunale avløpsnettene her i landet har allerede nå problemer med å håndtere overvannet. Og klimaprognosene gir ingen trøst, for de viser at vi må forvente stadig mer nedbør i fremtiden. Dermed skal enda mer overflatevann svelges unna. Heldigvis finnes det gode løsninger på dette problemet.  (foto:NRK)

Fordrøyningsanlegg - den beste løsningen

Når jordkloden blir varmere, vil atmosfæren inneholde mer fuktighet.  Vi får mer regn - og kraftigere regnbyger.  Ja, klimautfordringene setter nye, store krav til entreprenører, arkitekter og byggkonsulenter sier Meteorologisk Institutt ved Hans Olav Hygen. – De bør virkelig ta tak i hvordan vi skal håndtere nedbørsmengdene.

Samtidig krever stadig fler kommuner en plan for overvannshåndtering for å gi sin godkjenning til byggesøknader. Kommunale avløpsnett har allerede nå problemer med å håndtere overvannet.

Flom koster nesten ingenting sammenliknet med overvann, selv om flom får langt mer oppmerksomhet, siterte Teknisk Ukeblad fagsjef i Finans Norge, Mia Ebeltoft i  en artikkel i fjor.  
Dette høres unektelig dramatisk ut, men heldigvis finnes det gode løsninger for overvannshåndtering på markedet.

Overvann og fordrøyningsløsninger er nå tema på nesten hvert eneste av Veidekkes prosjekter.
Ragnar Borgevad , Veidekke

Raskere, mindre plasskrevende - og lavere totalkostnad

Vinteren 2016 ferdigstilte Veidekke grunnarbeidene og overvannshåndteringen for et leilighetsbygg på Løren i Oslo - og valgte Q-bic til å løse oppgaven.  Spesielt i fortettede bymiljøer er Q-Bic velegnet, siden tilgangen på ledig areale er knapp.   Q–Bic Plus er spesielt velegnet til overvannshåndtering for større bygninger og boligfelt, opplyser Vidar Handal, produktsjef VA i Norsk Wavin. - Q-Bic Plus kan stables og utvides i alle retninger: Sideveis, i høyden og i vinkel. Og du kan du ha inn- og utløpet hvor som helst. Det er også enkelt å la en kamerarobot inspisere anlegget senere: Fra kun én inspeksjonsluke kan roboten gjennomsøke hele anlegget i alle retninger.