PE SN64 kabelrør på 1174 moh

Kabelrør - sterkt som grunnfjellet selv

Å grave dype grøfter i solid grunnfjell er slett ikke enkelt. Så vi brukte Wavins sorte PE-SN64 kabelrør i stedet.

Wavins sorte PE-SN64 kabelrør kan legges rett på bakken

Kabelgrøfter som graves ut her i landet skal være i samsvar med REN (Rasjonell Elektrisk Nettvirksomhet) eller DNPs (Den Norske Plastrørgruppen) bestemmelser.

  • For kabelrør med ringstivhet på SN8 kreves det en leggedybde på 60 cm, forteller Heiko Heincken, Wavins distriktleder for El & Tele i region sør/vest. – Da kreves det også en 10 - 15 cm såle i bunnen for at ikke stein skal skade kabler eller rør.
  • Men det lot seg ikke gjøre å lage så dype grøfter i dette utfordrende og forholdsvis utilgjengelige fjellandskapet; i alle fall ikke innenfor forsvarlige kostnadsrammer, påpeker Jomar Leirdal, Sognekraft. Landskapet der oppe består nemlig stort sett av stein og løse fjellmasser. Derfor valgte vi å bruke kabelrør med høyere ringstivhet; rør som trenger mindre overfylling. Valget vårt falt da på Wavins sorte PE-SN64 kabelrør.
Vi i Sognekraft forventer at dette kabelanlegget vil ha opp til 70 år lang levetid.
Jomar Leirdal , Prosjektleder i Sognekraft AS

Gode fagkunnskaper er avgjørende i bratte i fjellskråninger

  • På 1174 moh er det stort sett stein. Vi er selvsagt opptatt av å overholde gjeldende lover og forskrifter, fremholder han. – Derfor hadde vi først søkt, og fått tillatelse fra DSB (Direktoratet for samfunnsikkerhet og beredskap) til å legge kabelen i forsterket rør i grunne grøfter, og dekke det til etterpå med fyllmassen som naturlig finnes i området. Vi behøvde derfor ikke å frakte massevis av fyllmasse opp på fjellet.
  • Utfordrende forhold. Vår innleide graveentreprenør Pettersen Anlegg AS som skulle pigge og grave grøftene til kabelrørene i dette bratte og tildels ufremkommelige terrenget, fikk virkelig krevende forhold å jobbe under. Vi lurte også på hvordan vi skulle få lagt ut såpass stive rør i det kuperte terrenget.  Derfor var det godt å vite at Wavin leverer tilbehør til disse 6 meter lange rørene;  langbend og bergfester for å feste dem til glatt fjell.