Hvorfor går stadig flere selskaper over til lufttrykktesting?

Fra store kommersielle bygninger i Holland til modulære bad i Danmark går entreprenører og rørledningsinstallatører over hele Europa over fra vanntrykk- til lufttrykktesting.

Finn ut hva som ligger bak denne utviklingen, og om den vil fortsette å spre seg.

I flere tiår har vanntrykk være den vanligste metoden i Europa for å lekkasjeteste rørledninger. Den vanlige oppfatningen i byggebransjen har vært at lufttrykktesting rett og slett er for farlig, ettersom testing med for høyt trykk kan føre til ulykker og skade på eiendom. 

Til tross for denne oppfatningen benytter flere entreprenører seg stadig mer av lufttrykktesting. Don Elworthy, Senior Contracts Manager hos Panks Engineers Ltd i Storbritannia, er en av dem. Han spesifiserer lufttrykktesting under bygging av alle selskapets kommersielle nybygg. 

"Frem til for bare noen år siden var det ikke så mye veiledning å få tak i når det gjaldt lufttrykktesting, og mange brukte opptil 12 bar", sier Don. "Det er rett og slett for farlig, og det var det som førte til ulykker. Sannheten er at med trent personell som følger retningslinjene som er angitt i metodeerklæringen, kan lufttrykktesting utføres både trygt og nøyaktig."

Kvalitetskontroll i produksjonen

Modulbad, en dansk produsent av ferdigproduserte bad, har de siste 30 årene benyttet seg av lufttrykktesting som et ledd i selskapets kvalitetskontrollprosess. Hvert avlukke de selger sjekkes systematisk for lekkasjer.

"Eksponering for vann under produksjonen kan skade malingen, flisene og rørene», sier salgssjef Finn Bjørn-Hansen. «Ved hjelp av lufttrykktesting sikrer vi at enhetene er helt rene og tørre når vi sender dem ut. Og siden vi lagrer enhetene utendørs før de sendes ut, unngår vi risikoen for frosne rør under lagring. Lufttrykktesting hjelper oss med å levere den overlegne kvaliteten som ferdigbadene våre er kjent for."

Modulbad etterstreber den beste kvaliteten i det danske markedet. Derfor anbefaler Finn at installatører av Modulbad-enheter også tester med lufttrykk.

"Vi anser det som en sikrere metode, også fra deres side, når enhetene er installert», forklarer han. «Hvis installatørene kan risikoen for lekkasjer og vannskader på installasjonsstedet, er det også bra for merkevaren vår." 

 

Installatører kan redusere risikoen for lekkasjer og vannskader på installasjonsstedet.

Raskere og enklere i store bygninger 

I Nederland har bruken av lufttrykktesting økt i rundt 20 år. Det var da lufttrykktesting ble introdusert og størrelsen på nye bygninger begynte å vokse betydelig. Eric van der Blom, sanitærspesialist i Techniek Nederland, den nederlandske forretningsforeningen for tekniske tjenesteleverandører og installatører, forklarer: 

"Etter hvert som nybyggene ble større, ble det for vanskelig å sende vann gjennom rørene ukentlig gjennom byggeprosessen. Med lufttrykktesting kan du teste én del av bygningen om gangen, og du slipper å måtte gå gjennom prosessen med å fjerne luftbobler fra vannet. Lufttrykktesting er generelt tidsbesparende, og det var derfor det etter hvert ble dominerende. 

I dag er det så utbredt at vi bestemte oss for å skrive nye praktiske retningslinjer for lufttrykktesting."

Tidligere spesifiserte retningslinjene bare ett trykknivå pr. test: 10 bar for vann og 8 bar for luft. De nye retningslinjene for lufttesting krever at installatører tester ved to trykknivåer: Først ved 0,15 bar, og når de er sikre på at koblingene er lekkasjetette, tester de igjen med 3 bar for trykkmotstand.

"På grunn av 8-bar-testen var ikke lufttrykktesting alltid ansett som trygt, men med de nye retningslinjene har det blitt mye tryggere», sier Eric. «Det er tryggere nå, og det er mer hygienisk å unngå vann i installasjonen. I tillegg sparer vi tiden og pengene det krever å spyle ukentlig. Alle disse fordelene gjør en forskjell, og det er derfor nederlandske installatører foretrekker lufttrykktesting."

Eric sier at de nye nederlandske retningslinjene er ganske like de tyske retningslinjene, og han forventer at andre EU-land følger etter.

Det er tryggere nå og mer hygienisk å ikke ha vann i installasjonen.

 

Hvis du vil vite mer om lufttrykktesting med Wavin-produkter, kan du hjemmesiden til Tigris K5/M5.