HMS og totalkostnaden avgjorde valget

Akasia Fana Barnehage i Bergen hadde utfordringer med ansamling av overvann på en del av uteområdet. Til tider utgjorde dette en fare for barna – for som kjent, barn og vanndammer hører naturlig sammen. Så overvannet måtte kontrolleres.

Vi var presset både på tid og på plass

Bergen Varme & Sanitær, som har driftskontrakten med Akasia,  fikk klare retningslinjer å forholde seg til.  Jobben måtte ferdigstilles uten at barnehagedriften ble hemmet, adkomsten var trang og vanskelig, og plassen de hadde til rådighet var liten. Og sikkerheten til barna var det absolutt viktigste.

Q-Bic utnyttet området maksimalt

Et steinmagasin består av 75% stein og bare 25% luft, mens et Q-Bicanlegg gir over 95% luftandel.

Effektiviteten i magasinet ble derfor optimal, selv om det bare kunne bygge 10m3. Jeg hadde hørt om Q-Bic kassettene fra før, forteller daglig leder i Bergen Varme & Sanitær, Ove Larsen. Vi er er Ahlsell Partner, så jeg visste at Ahlsell har hatt mange gode erfaringer med produktet. Og da jeg fikk prosjektet beregnet av Wavin, så jeg at dette var en optimal løsning.

Sikker Jobb

Vi forholder oss til Sikker Jobb verktøyet, forteller Larsen. Vi er vårt ansvar svært bevisst med tanke både på egne ansatte, barna og de voksne i barnehagen. Samtidig må vi få gjennomført vårt prosjekt effektivt. Tenk bare på at her kunne vi bære kassettene for hånd, rundt hushjørnet og rett ned i gropa, vi trengte ikke maskinhjelp i det hele tatt.  Dette gjorde jo også sitt til at totaløkonomien i prosjektet ble veldig god.

Det gikk jo så greit!
Ove Larsen , daglig leder Bergen Varme & Sanitær

Jeg hadde ikke sett en montering av Q-Bic før, forteller Larsen. Så jeg ville være med selv. Og jeg ble virkelig imponert. Så solid, og så raskt og enkelt!   Q-Bic kassettene gir en unik fleksibilitet -  sideveis, i høyden og i vinkel.  Vi kommer garantert til å velge denne løsningen igjen, bekrefter Larsen.  Vi har fått veldig positive erfaringer, særlig fra monteringsfasen.