Plast- eller betongrør? Storprosjektet E18 Rugtvedt – Dørdal gjør vurderingen

Det var beskrevet betongrør for alle dimensjoner med over 800 mm diameter til alle overvannsinstallasjoner i forbindelse med utbyggingen av den nye E18-motorveien i Telemark. Men BetonmastHæhre ønsket også å teste ut Wavin XL-rør. 

Egentlig skulle det vært betongrør her

Mellom Rugtvedt og Dørdal i Telemark bygger BetonmastHæhre Anlegg nå en ny firefelts E18 motorvei. Veitraseen blir på totalt 16,8 kilometer, og planen er åpning 1. desember 2019.  Men mye arbeid gjensto da en hel delegasjon fra Brødrene Dahl og Norsk Wavin ble kjørt inn på anleggsområdet for å overvære monteringen av XL-1600 rør i et bekkefar som vil gå under den nye motorveien.

– Vi synes det var veldig interessant at BetonmastHæhre ville prøve ut plastrør på dette store prosjektet, sier ansvarlig for veiprosjekter i Brødrene Dahl, Torje Dalen. – Vi etterlyser også en bedre evaluering fra konsulentenes side. Når vi kommer opp i slike dimensjoner, kan det godt tenkes at man kan gå ned en dimensjon på plast kontra betong, på grunn av langt lavere ruhetsfaktor. Gjør man disse «øvelsene» i prosjekteringsfasen, vil man kanskje se at plast slett ikke blir så mye dyrere å kjøpe inn kontra betong i en dimensjon større.


Opprinnelig var det foreskrevet betongrør til overvannsinstallasjonene for hele prosjektet. Likevel har BetonmastHæhre valgt å bruke plastrør fra Wavin på noen av strekkene.

 

Diskuterer flere prosjekter

Bruken av plastrør blir nå diskutert i flere andre prosjekter som BetonmastHæhre skal i gang med. Derfor er vi nå så opptatt av å teste ut plast kontra betong på dette anlegget her, forteller Larsen.  

– Hvorfor valgte dere plastrør fra akkurat Wavin når dere skal gjennomføre denne testingen?

– Det virker som at Wavin har de greieste løsningene, opplyser Larsen. – Jeg har personlig ingen erfaring med plastrør over 800 mm i diameter. Men jeg forstod fordelen med at XL-rørene har muffer og spissender; og at det dermed blir enkelt å koble rørene sammen.   Brynjar Thorsby, produksjonleder legger til: 

Vi har ikke akkurat god tid på dette prosjektet, derfor er det viktig for oss å finne ut hva som er raskest å legge.    Ja, dette blir en thriller, utbryter teknisk sjef Alf Ersnes i Brødrene Dahl. – Vi er svært spente på hva BetonmastHæhre kommer frem til etter hvert: Om de kommer til å velge betongrør eller plast når testperioden er avsluttet.