Tar grep mot overvann

Fremtidsrettet prosjekt

De spådde klimaendringene med økt nedbørsmengde og flomfrekvens er allerede her.  Fet kommune igangsatte et prosjekt som illustrerer den nye virkeligheten vi befinner oss i. Samtidig illustrerer prosjektet den avgjørende viktigheten av hvordan vi som samfunn håndterer disse utfordringene.

Tar grep mot overvann

Et boligfelt i tilknytning til Engaveien i Fet kommune har over lengre tid vært berørt av overvannstilsig. Årsaken er at en flomvoll som ble bygget i området for å ta unna flomvann fra Glomma ikke tok unna tilstrekkelige vannmengder. Problemet er blitt forsøkt avhjulpet av stikkrenner, noe som forflyttet problemet til det tilstøtende boligfeltet. Fetsund kommune er nå på banen med et fremtidsrettet prosjekt. - Overvannsproblematikk er et økende problem fordi vi opplever større og større nedbørsmengder. Det er viktig å ta det på alvor. Det går ut over beboere, kommunens ledningsnett, pumper og renseanlegg, sier enhetsleder for kommunalteknikk Grethe Østby Stave i Fet kommune. Det pågående prosjektet involverer en overvannsledning på 500 meter og 800 mm i diameter, som skal fange opp alt tilsig på oversiden av Engaveien og føre det ut i Merkja for videretransport ut i Øyeren. Det er konsulentfirmaet Cowi som har prosjektert anlegget, som utføres av entreprenørfirma Åsmund Pettersen fra Jevnaker. Rørgrossisten Brødrene Dahl AS har ansvaret for vareflyten til anlegget.

Dimensjonert for klimaendringer

Prosjektet var opprinnelig planlagt med betongrør, men Cowi valgte Norsk Wavins X-Stream Di plastrørsystem til prosjektet. Av håndteringsmessige hensyn er det viktig å dimensjonere for stadig økende nedbørsmengder og flomvann. Produsenten Wavin er markedsleder innen overvannsteknologi og tilbyr markedets største innvendige rørdimensjoner. Helt i tråd med NVEs prognoser om kraftig flomøkning av både vinterflom og nedbørsflom frem mot 2100, har X-Stream overvannssystem overlegen kapasitet sammenlignet med Dy-rør som også finnes på markedet. Ved 10 o/oo fall snakker vi om kapasitetsforskjeller fra 35 til 44% avhengig av dimensjon  ved fall på 10 o/oo. Det viser nødvendigheten av å prosjektere med dimensjoner som er store nok til å ta unna også fremtidens flom- og  overvannsproblematikk. Europa og Norge opplever årlig stadig flere alvorlige flommer, med store økonomiske konsekvenser, tap av menneskeliv og ikke minst forurensningsfare. Ifølge NVE er det nødvendig at samfunnet tilpasser seg klimaendringene og sørger for bedre håndtering av overvann i arealplan for byer og tettsted. Med prosjektet ved Engaveien står man nå rustet til å møte klimaendringene i lokalområdet i Fetsund.

X-Stream installasjon