Første inspeksjon på 10 år

Driftsleder Lasse Strindberg Knudsen på Komplett Arena i Sandefjord ble svært overrasket da Wavin ville avtale tid for inspeksjon av Q-Bic fordrøyningsanlegget deres. Det hadde da fungert i 10 år uten tilsyn, helt problemfritt, og uten at Knudsen ante at det bestod av kassetter i plast.

Da Sandefjord Fotball fikk tillatelse til å bygge sitt nye stadion Komplett Arena i 2006, var håndtering av overvann et viktig krav. Vann fra fotballbanen, tribunene, parkeringsplassene og de omkringliggende bygningene måtte ledes bort, og flere fordrøyningsanlegg ble bygget.   På det ene stedet ville et tradisjonelt pukkmagasin bli for plasskrevende, ifølge entreprenør Carl C. Fon. Derfor valgte de Wavin Q-Bic kassetter som bare tar ca. 30 prosent av plassen sammenlignet med hva et pukkmagasin krever. I løpet av en kald januardag i 2007 monterte entreprenøren de 1060 Q-Bic kassettene, og ti år senere tok Wavin kontakt med driftsleder Lasse Strindberg Knudsen for å inspisere anlegget. Han ble meget overrasket:  – Jeg var ikke involvert i denne prosessen dengang, så jeg ante ikke at dette 30 meter lange og 12 meter brede fordrøyningsmagasinet var bygget opp av plastkassetter fra Wavin, innrømmer han.  – Jeg trodde at også dette magasinet bestod av pukk. 

Se selv

Følg inspeksjonskameraet sitt på kryss og tvers nede i magasinet.  Hvordan ser Q-bic-anlegget ut, omtrent på dagen 10 år etter installasjon? 

Her trenger vi ikke inspisere igjen før i 2027
Lasse Strindberg Knutsen , driftsleder Komplett Arena

Driftssikkert

Q-Bic magasinet har fungert problemfritt og gjort jobben sin uten noe som helst tilsyn disse 10 årene. Det har aldri oppstått overvannsproblemer i dette området, og ikke har det vært antydninger til setninger i grunnen, heller.   – Og det til tross for at overdekningen ikke er særlig tykk, fremhever Strindberg Knudsen. – Det er artig å se hvor driftsikkert dette Q-Bic anlegget er, og vi er veldig fornøyde.    – Ti års drift uten noe som helst problemer er meget bra, konkluderer han. – Jeg er mer bekymret for de andre bassengene våre med pukk; de vil nok tette seg etter hvert. Så på et eller annet tidspunkt må disse graves opp og få massen skiftet ut.