Fet kommune får kontroll på overvannet langs Engaveien

Forlengelse av avkjærende overvannsledning

Fet Kommune valgte romslige plastrør til å lede overvannet vekk fra boligområde. Prosjektet var planlagt med betongrør, men plastrør ble valgt av flere årsaker. I ettertid er man tilfreds med valget.

Forlengelse av ledningen som ble lagt i fjor

Mildere vintre og heftig nedbør stiller økende krav til effektiv transport av overvann. I Fet kommune la man i fjor en ny overvannsledning på 800 mm diameter i 500 meters lengde for å fjerne store mengder overvann på oversiden av et boligfelt.

Vannet ledes nå en annen vei, ut i elva Merkja og så videre til Øyeren. Ved å ta vannet tidligere reduserer tiltaket også problemer under flomperioder i Glomma.

Løsningene har fungert meget bra og dimensjonen vi valgte virker å ha vært riktig. Det har ikke vært noen overvannsproblemer i nedslagsfeltet ledningen dekker, sier Dag Strandbakken til VAnytt. Overvannsledningen ble lagt i et samarbeidsprosjekt med at NVE etablerte en flomvoll med pumpestasjon, et samarbeid som fungerte veldig bra.

Fet kommune planlegger nå , i samarbeid med Statens Vegvesen, å forlenge ledningen (da som 400mm) for å dekke et enda større nedslagsfelt.

At man valgte plastrør bunnet i at det gir enklere håndtering, at man valgte Wavins X-Stream Di hadde å gjøre med den ekstra store indre diameteren på systemet.
Dag Strandbakken , prosjektleder i Fet Kommune

Ved å “avskjære” vannet tidlig og ta det ut av området slipper vi med en enklere pumpeløsning lenger nede. Dette vannet endte tidligere bak flomvollen mot Glomma, som heretter vil belastes mindre, dermed blir det en billigere pumpeløsning her, sier Dag Strandbakken, prosjektleder i Fet Kommune.

Denne dimensjonsrekken har en kapasitet som ligger 35-44 % over tradisjonelle rørsystemer. Systemet er også ferdig komplett, spesialsydd for slike oppgaver, med alle tenkelige deler og kumløsninger. Det er lett å legge og gir høy kapasitet for pengene, sier Erland Svevad hos Norsk Wavin.

Dette er enkle rør å legge, bekrefter entreprenør , som har stått for arbeidene.
Torkil Hovde ved entreprenør , firma Åsmund Pettersen