Wavin XL-rør er svaret på overvannssikring i Hammel, Danmark

Favrskov Forsyning klimasikrer Hammel by

Alt tyder på at fremtiden vil by på flere massive regnskyll, voldsommere skybrudd og økt risiko for oversvømmelse. Derfor har Favrskov Forsyning valgt å skifte ut gamle overvannsledninger i 700mm med Wavins XL-rør opp til 1200 mm. Det betyr også et skifte fra betong til plast.

Som ledd i et større avløpsfornyelse over flere etapper i Hammel, Østjylland, har Favrskov Forsyning valgt Wavins XL-rør til transport av de økte regnmengder.

”Vi hadde som utgangspunkt projektert med betongrør, men da entreprenøren presenterte oss for ideen om plastrør i store dimensioner, og vi kunne se at både godkjennelser og pris var i orden, var det ingen tvil om at det var Wavin XL det skulle være”, sier Peter Dyhre, projektkoordinator ved Favrskov Forsyning.

Entreprenøren i prosjektet kjenner forholdene i området og har derfor god innsikt i hvilke løsninger som fungerer best. 
Vi kjenner området hvor de store rørene skulle legges, og vi vet at jordsmonnet er noe blødt. Derfor så vi en fordel i å bruke Wavins plastrør i store dimensjoner i stedet for betongrør, som er noe tyngre å jobbe med – og samtidig skulle graves ca. en halv meter dypere ned.