Kursdeltagere fra hele landet

Etterspurt fagseminar om blåseteknikk

Utbyggingen av fibernett er blant de mest omfattende infrastruktursatsningene i Norge de siste årene. Norsk Wavin, Nexans Norway og Ensto har gått sammen om å invitere bransjen til et fagseminar i blåseteknikk. Responsen er overveldende.

Leveringssikkerhet i focus

Norge står midt i en gigantisk utbygging og oppgradering av fibernettet, som vil pågå i flere år fremover. Enkelte steder er utbygging kun på planleggingsstadiet, mens det andre steder er ferdig utbygd. Men fiberkabler som ble lagt for fem år siden har ofte allerede for liten båndbreddekapasitet og det er behov for oppgradering av eksisterende fiberkabler. Variasjonene er mange, men spørsmålet som går igjen i bransjen er hvor langt kan man blåse mellom to definerte punkter. Det står ikke i noen fasit. Derfor er det viktig å ha nok kompetanse på hvilke faktorer som innvirker for å kunne oppnå ønskede blåselengder. Det henger sammen med totalkvalitet på blant annet leveringssikkerhet.

Samfunnet utvikler seg sånn at vi gjør oss mer og mer avhengig av en type tjenester som internett. Derfor har vi fokus på kvalitet og standard i forhold til samfunnets forventninger om like høy leveringssikkerhet for internett og tv-tjenester som for strømforsyningen.
Distriktsleder Alf Rune Holterbakken , Norsk Wavin AS

Fulltegnet etter stor pågang

Seminaret avholdes hos Nexans Norway på Langhus den 11. oktober og er allerede fulltegnet, med enkelte som kommer helt fra Hammerfest for å delta. På deltagerlisten står fiberentreprenører, fibernettutbyggere, konsulenter, netteiere og representanter for elektrogrossistene. Første del av dagsseminaret er forbeholdt foredragsholdere fra hver av de tre arrangørene. Wavins foredragsholder vil gi en innføring i rørkvalitet, rørtyper, standard og forlegning av rør, mens kabelprodusent Nexans fokuserer på kabeltyper- og kvalitet. Ensto leverer blåsemaskiner og informerer om innblåsing av fiber og hvordan oppnå et vellykket resultat. Etter lunsj blir det en praksisdel der blåsing i ulike typer rør gjennomgås og utprøves. Mot slutten av dagen vil det deles ut et evalueringsskjema, men etter responsen å dømme er det gode sjanser for at arrangørene vil avholde flere fiberblåsingsseminar i tiden fremover.