Wavin XL erstatter eldre renseanlegg ved Holeby på Lolland i Danmark

Bedre arbeidsmiljø med plastrør i store dimensjoner

I forbindelse meda nedleggelse av et eldre rensningsanlegg på Lolland i Danmark, har entreprenørene valgt Wavin XL til installasjon av tre bufferbassenger. Bassengene gir en sikkerhetsmargin på to timer ved et sammenbrudd ved kraftig regn, slik at ikke spillvannet renner ut i elva.

Det kan være mange alternative løsninger når et renseanlegg skal nedlegges. Lolland Forsyning har nedlagt et eldre, utslitt renseanlegg i Holeby og pumper isteden spillvannet videre til et anlegg i Hunseby hvor anlegget har kapasitet til slike mengder. Det skjer ved hjelp av plastrørsystemer som suppleres med bufferbassenger underveis.

Vi regnet oss frem til at det var den bedste løsning å lage store bufferbassenger og lede spillvannet fra Holeby videre til Hunseby og dermed nedlgge det eldre anlegget. At det skulle gøres ved hjelp av plastrør i store dimensioner er primært av hensyn til arbejdsmiljøet.
Michael Simonsen , projektleder ved Lolland Forsyning

Bred enighet

Det støttes avf rådgiver Jesper Lindholm, projeksjef ved Krüger, som har assistert forsyningen med beregningerne:

Vi har laget en løsning som er fremtidssikret og tar med alle de forhold som har innflytelse på spillvannsmengdene i området, herunder brobyggeriet ved Femern Bælt. Tradisjonelt sett har betong vært det opplagte valget til de større dimensjoner, men vi kan se at plasten vinner terreng, fordi det er enklere å håndtere under installasjonen – og dermed gir et bedre arbeidsmiljø. F.eks er det mulig å lægge 6 meter av gangen i stedet for 2.

Installasjonen er utført av to forskjellige entreprenører. Entreprenørfirmaet Troels Jørgensen AS har valgt Wavins XL - sortiment fordi systemet har noen innlysende fordeler i forhold til det pågående prosjektet. "Wavin tilbyr 6 meters rør med spisende muffer, som gjør at vi kan samle rørene på stedet og ikke behøver å speilsveise. Dermed unngikk vi en vanskelig prosess siden forholdene på stedet er trange. Dessuten kan vi få alle komponenter prefabrikkerte. F.eks kummer som er sksreddersydde til det enkelte prosjekt", sier Henrik Borre, Byggeleder ved Troels Jørgensen AS.

Prosjektet på Lollan teller et stort basseng ved det nedlagte renseanlegget i Holeby og to mindre som finnes på den nye strekningen til Hunseby. Det store bassenget har et volum på 250 m3 og består av tre baner 1600 mm rør på 40 meter i SN 4, i alt 120 meter. De to mindre bassengene består av to strenger på i alt 50 meter, dette også i dimensjon 1600 mm rør i SN 4. Hertil har Wavin levert syv skreddersydde og prefabrikerte kummer i 600 mm.

Wavin XL er Wavins fleksible sortiment av rør i store dimensjoner til transport eller oppbevaring av regn - og/eller spillvann. Rørene er produsert i et sterkt PE-materiale som er enkelt å jobbe med f.eks i forhold til montering og sveising. Levetiden er lang og korrosjonsbestandigheten høy.