AquaCell legges raskt og enkelt - og opptar minimalt med plass på anlegget under lagring

Ny AquaCell til boligområde i Enebakk  

Enebakk kommune i Norge legger ut nye boligområder, bland annet Råkenåsen. Wavins nye AquaCell overvannskassetter skal sikre området  med tanke på overvann - og et godt og trygt boligmiljø.

Med etableringen av et helt nytt 113 hektar store boligområde i Råkenåsen-  ca. 40 minutter utenfor Oslo - kommer store asfalterte områder som er med på å forhindre at regnvannet infiltreres naturlig. Dette sammen med det summerte takarealet ble det tidlig i prosjekteringen nødvendig å se på et effektiv fordrøyningsanlegg.

Vi er veldig stolte over å vise deg installasjonen, som faktisk ble den første installasjonen av AquaCell i Norge! 

Fire representanter fra Norsk Wavin tok turen til Råkenåsen og fikk være med Huser Entrepenør AS når de skulle installere AquaCell kassettene. Anlegget består av 2x190m3  og er installert i 4 lag. Hele monteringsjobben ble utført på bare 5 timer. 

Valg av løsning

AquaCell fungerer like godt i urbane strøk som i mer naturnære områder, som Ytre Enebakk.  Men med et sterkt mijøfokus fra kommunen var første skritt for Sweco Norge AS å utarbeide en naturmiljørapport for å avdekke hvilke faktorer som skulle tas med i beregningen av det nye boligområdet.

Hvilken løsning ville være den beste for Råkenåsen?

Under prosjekteringen vurderte man følgende parametre. Hvilke hensyn må tas i forhold til størrelse, og tilgjengelig rom under bakkeplan?  Hva med bæredyktighet og miljøpåvirkning?  Og selvfølgelig, hvor stor trafikkbelastning vil anlegget utsettes for, og hvilke krav har man til vedlikehold. 

 

Nye AquaCell

Porosjektet landet på den nye AquaCell kassetten for overvannshåndteringen.  AquaCell utgjør en bærekrafig løsning da den er produsert i 100% høykvalitets gjenbruksplast, som tåler trafikklast og genbrugsplast, der tåler trafiklast og passer der det ikke er behov for full inspeksjonsadgang.   Der hvor full inspenskjon er nødvendig, ville vår Q-Bic Plus løsning vært den mest hensiktsmessige. 

På tegningen nedenfor ses  designet og plasseringen av fordrøyningsanlegget i det nye boligområdet.

Har du spørsmål om pilotprosjektet eller om fordrøyning generelt?

Du er velkommen til å kontakte Nordic Product Manager Overvann, Vidar Handal eller din distriktsselger VA for flere detaljer om våre løsninger.

Bruk Wavin i ditt neste projekt

Har du et overvannsprosjekt på tegnebrettet, kontakt oss gjerne. Vi hjelper med design  av infiltrasjons- og fordrøyningsanlegg i BIM Revit – både for Q-Bic Plus eller nye AquaCell. Du får også en komplett stykkliste (BOM), så du har nøyaktig omfang av alle elementer i overvannsløsningen.

Fakta om prosjektet

Lokation: Råkenåsen i Ytre Enebakk 

Innbyggerantall Enebakk Kommune: 11 097

Opgave: Fordrøyning og infiltrasion afv overann

Kapasitet: 2 x 190m3

Konsulent: Sweco Norge AS

Entreprenør: Huser Entreprenør AS

Produkt: AquaCell overvannskassett

Tidspunkt for etablering: Oktober 2020

Wavin AquaCell overvannskassett  

Materiale: 100% resirkulert PP, (Polypropylen)

Velegnet til: Små og mellomstore anlegg med trafikklast

CO2 avtrykk: Kan stables - dvs 4 ganger så mye pr lass = færre leveranser

Tilkoblinger: Integrerte låsekiler (push-fit installasjon)

Inspeksjon: Enkel adgang til inspeksjon og rensing

Installasjon: Integrete clips for festing av fiberduk, markerte kuttespor, integrert muffe for Ø160 mm.