Nordby maskin valgte Q-Bic Plus

1184 overvannskassetter på et brett

Nye Luhr skole blir 150 meter lang og 40 meter bred. Skolens flate tak kommer garantert til å samle mye vann, fastslår anleggsleder Glenn Oppegård i Nordby Maskin. – Kommunen krevde derfor overvannshåndtering, og Q-Bic Plus var den beste løsningen.

Kunne ikke ha flere kassetter i høyden

Det var ikke mulig å bygge flere kassetter i høyden her, forklarer Glenn Oppegård. – Det kommunale avløpet ligger såpass høyt at vi ikke kunne grave dypere dersom vi skulle få god nok avrenning uten å bruke pumper. Derfor blir også grunnflaten på dette anlegget svært imponerende. Når alle de 1184 Q-Bic Plus kassettene er på plass, vil det måle 16 x 74 meter. Over skal det anlegges en fotballbane.

Nordby Maskin har ansvar for grunnarbeidene. Da vi besøkte dem, var de i full gang med å montere det nesten 540 m3 store Q-Bic Plus anlegget som skal ta seg av overvann og takvann fra skolen og området rundt. Men i motsetning til mange andre Q-Bic anlegg, stables Q-Bic Plus kassettene her i kun én høyde.

Vi anså Q-Bic Plus som det beste alternativet
Glenn Oppegård , Nordby Maskin

Det ville vært mye mer krevende å bruke stein

Vi anså Q-Bic Plus som det beste alternativet, forteller Glenn Oppegård. Det ville vært mer krevende å bruke stein som fordrøyningsløsning, ikke minst fordi grøfta da måtte vært mye større. For oss ville dette ført til langt mer omfattende tids- og maskinbruk.

Det tre mann brukte 40 minutter på å montere før, bruker to mann 20 minutter på nå, tilføyer Vidar Handal. Han er produktsjef VA hos Wavin. – Også tilkoblingen er mer fleksibel: På Q-Bic Plus kan du ha inn- og utløpet hvor som helst. Det er også kjempeenkelt å la en kamerarobot inspisere anlegget senere: Fra kun én inspeksjonsluke kan roboten gjennomsøke hele anlegget i alle retninger.

Q-Bic Plus er spesielt velegnet for denne typen prosjekt

Q-Bic Plus er spesielt velegnet til overvannshåndtering for større bygninger og boligfelt, opplyser Handal. – Kassettene kan stables og utvides i alle retninger: Sideveis, i høyden og i vinkel. Det ville vært mer krevende å bruke stein som fordrøyningsløsning.

Dessuten består en slik løsning av 70% stein og bare 30% luft, så da må byggegropa være ganske stor for å kunne gjøre nytten, innskyter Handal. – Når Nordby Maskin nå har valgt å bruke Q-Bic Plus istedet, behøver grøfta bare være tredjeparten så stor. Det er fordi denne løsningen består av over 95% luft og mindre enn 5% plast.

Dessuten kan du kjøre 20 tonn aksellast oppå Q-Bic Plus kassetter som har 1 meter overdekning. Og det holder i massevis, beroliger Glenn Oppegård.