fredag 21. oktober 2016

XL-Rør tredoblet kapasiteten i vannføring

Vannskader koster oss både som samfunn og som privatpersoner betydelige summer hvert år.  Også mindre vassdrag krever løsninger for å sikre verdier - som i Spydeberg der flere boliger har vært rammet av flom gjentatte ganger.

Tredoblet kapasitet i bekken

Opprinnelig lå det ett rør under fylkesvei 128 ved Hyllibekken.  Dette hadde en innvendig diameter på 2 meter.   Samtidig er det anlagt en jordvoll for å avhjelpe avrenningen fra et overliggende boligfelt, men dette var ikke nok til å forhindre flomskader på flere boliger.  Når det nå legges 2 rør på med innvendig diameter 2,4 meter tredobles mengden vann som kan tas unna.   I tillegg ble rørene lagt i en annen vinkel og en halv meter lavere enn de gamle.

Statens vegvesen kan ikke ha rør og stikkrenner som bidrar til å skape flom og problemer for tredjepart, forteller Karl-Erik Willadsen.  Derfor fikk Veidrift AS ved driftsleder Pål Kopperud (bildet) oppdraget med å legge rør for ny vannføring, og valget falt på Wavin XL-rør, levert via Brødrene Dahl, Fredrikstad.  

Prosjektet har fått god omtale i lokalpressen, og vi takker Trond Eivind Nilsen i Smaalenenes avis, og  Pål Kopperud for bilder og bakgrunnsinfo.

 

 

Leggingen av røret ble komplisert ved at det hang strømførende kabeler på tvers av grøfta. Disse måtte løftes opp for å skaffe rom til å buksere røret på plass. Men entreprenør Bjørn Solberg håndterte dette meget profesjonelt. Rørene ble lagt ned parvis, slik at veien kunne ha et løp åpent under arbeidets gang.

Beregnet for ringstivhet

På dette anlegget er det levert 4 rørlengder i diameter 2,4m. Hvert rør er 15 meter langt.

Wavin XL-rørets homogene innersjikt lages i RC materiale, et PE100- materiale med ekstra stor motstandskraft mot sprekkvekst. På utsiden er det spiralviklet et PE-forsterket PP-rør. Avhengig av dimensjon og ringstivhet er rørveggen bygget opp med ytterligere profilrør og/eller PE-lag. 

Wavin kan dessuten skreddersy profilen på rørene - og dermed sikre tilstrekkelig ringstivhet etter overdekning og trafikklast.