Nye veikummer

torsdag 4. oktober 2018

Veikummer

Den nye veikummen utfordrer dagens prinsipper for design. Den tilbyr større pålitelighet, lettere installasjon og krever mindre vedlikehold. Kummens smarte design gjør den mer robust og gir deg en mer kostnadseffektiv løsning.   Med sitt unike filter reduseres utslipp av plast og annet avfall til avløpssystemet - og dermed minsker risikoen for tilstopping og følgende oversvømmelser. 

Det er ikke bare det du ser som utgjør forskjellen.....

Wavin veikum er basert på en innovativ og gjennomtenkt konstruksjon som sikrer den beste løsningen og driftsøkonomien for alle involverte parter.  

Sammen med over 50 kommuner, entreprenører og vedlikeholdsfirma har vi utviklet en løsning som tar hensyn til både innkjøp, iinstallasjon, vedlikehold og drift.  Kort installasjonstid fører til liten forstyrrelse for bebyggelse og traffikk. Kummene er pålitelige og er et spesielt godt alternativ for kommuner.  

 

Wavins  systemløsninger for overvann og avløpshåndtering har nå fått en ny innovasjon!


 
Se mer på wavin.no/veikum