Sprekker og humper i veien koster samfunnet millioner hvert år. (foto: Østlandets blad)

Korrugerte stigerør fra Wavin reduserer telehiv

Alle vet at vann utvider seg når det fryser.  Men noe som er litt mindre kjent, er at is også har evne til å tiltrekke seg vann fra grunnen rundt og under seg.   Isen fungerer rett og slett som en pumpe som suger til seg vann, og dermed vil utvidelsen i volum bli enda større.  Disse isdannelsene vokser kontinuerlig gjennom vinteren.  Når isen tiner om våren og omdannes til smeltevann blir vegkroppen bløtere og mindre robust mot trafikklast.  Dermed oppstår flere skader, og resultatet er at kilometervis med vei får dårligere fremkommelighet - år etter år.
 


Skadene koster millioner

 

Disse skadene koster samfunnet millioner av kroner å utbedre. I tillegg kommer slitasje på bilparken, og i aller verste fall trafikkulykker.   Spesielt ser man store skader der hvor det er gravd ned avløps- eller overvannskummer. Nå er det lite vi kan gjøre med temperaturene, men man kan enkelt gjøre noe for å unngå nedsenkninger og sprekkdannelser ved kumlokk.  

En viktig del av arbeidet med å sørge for god drenering av veien, er å sørge for riktig valg av kummer.  Både overvann- og avløpsrør må kontrolleres ved hjelp av korrekt plasserte inspeksjonskummer, og i noen tilfeller nedstigningskummer. Disse må prosjekteres riktig - og riktige komponenter må velges.

 

Wavins korrugerte stigerør

 En kuminstallasjon består av selve kummen, stigerør for inspeksjon eller nedstigning, og en toppløsning.   Den kritiske faktoren er hvordan kummen oppfører seg når massene den ligger i beveger seg som følge av temperaturendringene. Wavins unike korrugerte stigerør sikrer at kummen ligger der den skal, fordi all bevegelse tas opp av elastisiteten i korrugeringene.  Røret presses sammen og strekkes igjen – alt etter som forholdene endrer seg.  Resultatet er selvfølgelig at kumlokket ligger stabilt og i flukt med veibanen, og at trafikantene ikke forstyrres av sprekker eller hull.