torsdag 30. januar 2014

Store rør til store anledninger

Spill- og overvannssortimentet utvides til dimensjon 3000mm med de nye Wavin XL rørene. Ved siden av transport av overvann og spillvann brukes XL rør i kulverter, til re-lining, i kummer og bygging av tanker.

Store lette rør

Store, lette rør av moderne plastmateriale gir langt flere muligheter enn betong, ikke bare på grunn av lavere vekt og toleranse for deformasjon, men også på en rekke andre felt: Plastrør er lettere å håndtere både ute og i verksted, og enklere å modifisere, sveise og skulpturere. Plastrør i store dimensjoner gir frihet til å skape både nye tekniske løsninger men også kreativitet.

Muffe eller sveis

Rørets homogene innersjikt lages i RC materiale, som er et PE100- materiale med ekstra stor motstandskraft mot sprekkvekst. På utsiden er det spiralviklet et PE-forsterket PP-rør. Avhengig av dimensjon og ringstivhet er rørveggen bygget opp med ytterligere profilrør og/eller PE-lag. Rørendene består av en muffe og en spissende, som begge er integrert i røret.

At man kan velge mellom muffeskjøt eller sveiset skjøt er en stor fordel. Der det ikke finnes helt stabile masser kan man velge å sveise sammen røret og få tilstrekkelig strekkfasthet. Det gjør at røret ikke glir fra hverandre om grunnen skulle gi litt etter, sier produktsjef Handal, som videre understreker et viktig hovedfortrinn fremfor betong.

Selv om PE-røret skulle overbelastes vil de kanskje endre form, men vil ikke kollapse slik et betongrør kan. Det betyr ekstra sikkerhet, og særlig i forbindelse med urbane strøk og annen verdifull infrastruktur er dette en ekstra sikkerhet, sier Handal.
Wavin kan dessuten skreddersy profilen på røret og dermed ringstivheten etter overdekning og trafikklast.