Wavin Spotlight

Gå til vår Spotlight side for mer informasjon!

Vi skal sammen bygge fremtidssikre VA-løsninger!

Norsk Wavin har satt sammen innholdspakker bestående av fagtrykk (Whitepapers), prosjektbeskrivelser og annet fagstoff.   Vårt ønske er at vi skal kunne dele erfaringer både fra norske og utenlandske prosjekter til beste for alle aktører i VAnæringen. 


Gå inn på landingsside; https://www.wavin.com/nn-no/spotlight