Kilde: Centro Argentino de Ingenieros.

onsdag 9. desember 2020

Sikker og effektiv vannforsyning - intervju med Pablo Bereciartua, Argentina’s Secretary of State for Water Resources

Vann er avgjørende for menneskeliv. Ifølge FN er tilgjengelig og trygt drikkevann en grunnleggende menneskerettighet. For Wavin er dette en selvfølge. Vi er fokusert på å forebygge forurensing og svinn fra lekkasjer i rør som begynner å bli foreldet - og på å øke ledningsnettet kvalitet og leveringsevne. Vi har gjort det til vår visjon å levere løsninger, og danne forum for ideutveksling med andre interessenter for å sikre trygg og effektiv vannforsyning. Pablo Bereciartua, Argentinas tidligere minister for infrastruktur og vannpolitikk er nettopp en slik allinsepartner. Han utarbeidet Argentinas Nasjonale Vannplan, som omfatter en helhetlig politikk for vanntilførsel, sanitærforhold, klimaendringer, utvidelse av dyrkbare områder samt større infrastruktur. Alle hovedaspektene definerer vann som et sentralt tema for deres bæredyktige økonomiske utvikling. Vi lærer av gode eksempler.

Pablo Bereciartua - Vann er nøkkelen til bærekraftig økonomisk utvikling

I over et tiår har ministeren for Infrastruktur- og vannpolitikk (desember 2015- desember 2019) stått i spissen for hundrevis av vann- og infrastrukturprosjekter i hele Argentina. I offentlig sektor har ingeniør Pablo Bereciartua fungert som sjef for infrastruktur i Buenos Aires - hvor han møtte enorme utfordringer, og fant nytte i å ta i bruk ny teknologi i byens infrastruktur.  Pablo er grunnlegger og CEO for BerecoLabs, en nystartet bedrift med fokus på innovasjon, teknologi og ledelse. Bereco bruker ny teknologi og metodikk som Big Data, The Internet of Things og Artificial Intelligence for å oppnå større forståelse av verden rundt oss, og spesielt, lære mer om byer og større infrastruktursystemer. 

Bæredyktig vannforvaltning - Argentinas oppfordring til handling

Det bor 44 millioner mennesker i Argentina. Av disse mangler 8,2 millioner adgang til drikkevann, og ytterligere 20 millioner har ikke tilgang til sanitæranlegg.   Landet er nødt til å investere opp mot 21 milliarder USD for å bygge bro mellom "de som har" - og "de som ikke har".   I tillegg har de andre utfordringer: nylige hendelser av ekstremvær har vist at det er problemer med utilstrekkelig forvaltning av vannressursene. Vannverkene sliter med store driftsomkosninger, og har derfor vansker med å levere godt nok. For å avhjelpe disse problemene utarbeidet Pablo Bereciartua og hans administrasjon landets føste nasjonale vannplan.   Planen er basert på fire utviklingsområder:  1) Vann og Sanitet, 2) Tilpasning til klimaendringene, 3) Utvikle dyrkbare områder (områder som ikke har nok regnvann) og 4) større infrastruktur (demninger og akvedukter).  Planen inneholder også lovmessige rammer som sikrer vannverkene mulighetene for å forbedre sin økonomiske situasjon, og fremme innovasjon og samarbeid med privat sektor.  Ved å utarbeide insentiver for effektiv vannhåndtering kan begrepet sirkulær økonomi bidra til å oppnå planen.

På tross av alle framskritt, mangler fortsatt milliarder av mennesker rent vann, sanitæranlegg eller mulighet for å vaske hendene..   Mer effektiv bruk og kontroll av vann er kritisk for å håndtere det økende vannbehovet, trusler mot vannsikkerhet og den økende forekomsten av alvorlig tørke og flom som er et resultat av klimaendringen. Det er tvilsomt om de fleste land vil kunne oppnå integrert forvaltning av vannressurser innen 2030.
Forente Nasjoner , Særutgave: Fremskritt mot Bærekraftsmål

Innovasjonens akse - Buenos Aires

Buenos Aires er hovedstaden og den største byen i Argentina (100 x 50km) med en befolkning på 14 millioner mennesker. 4 millioner av disse har ikke tilgang på drikkevann, og 6,5 millioner mangler sanitærfasiliteter. Befolkningstallet er fordoblet 10 ganger i løpet av de siste 50 årene.  Likevel var det ikke gjort noen avløpsinvesteringer, og gammel septikk forårsaket forurensning av grunnvannet. All infrastruktrur trengte en fullstendig revisjon, men verst sto det til i de største og fattigste "Shanty" bydelene.

AySA (Agua y Saneamientos Argentinos) er den største energiforbrukeren i Buenos Aires.  De ansvarer for over 20 km drikkevannsrør, og har påvist lekkasjer i over 50% av dem. I følge Pablo har bruken av målere og digital teknologi "potensiale til å støtte store forbedringer i effektiviteten for selskapet, men også gi en stor fordel for landets energisektor".  En endring i AySa's vann- og sanitetsleveranser vil også løse energiproblemet.

I desember 2015 la Pablo fram et prosjektforslag for å koble 4 millioner mennesker fra de fattigste bydelene inn på AySA nettverket.  Til sammen ville det bety 1,5 nye tilkoblinger.  Prosjektet ble delt opp i etapper, 1 kommune hver 45. dag, i imponerende stor skala. 60 meter dype hull for å installere nettverket, og en rørtunnel  12,5 km lang - 5 meter i diameter! Buenos Aires ble gjennom dette prosjektet et testområde for enestående innovasjon. Men hvordan skulle man skaffe finansiering for et så ambisisøst prosjekt? Flere metoder ble valgt:  AySA ble tatt ut av Argentinas nasjonalbudsjett, og gikk i stedet på London Børs hvor de ba om 500 millioner, men mottok hele 2,1 milliarder. I tillegg ble takstene økt.

Pablo sier: "En regjerings første prioritet må være deres egne borgere." I et land som Argentina er det viktig å ha gode, åpne forbindelser til resten av verden. For å utveksle ideer, forretnignsmodeller og innovativ teknologi, og å utvikle nye private partnerskap. For eksempel ser han at Amsterdam International Water week konferansen (AIWW) "gir en viktig mulighet for Argentina til å bidra til utviklingen på vann-området."   "Vi ser på Nederland og Amsterdam som ledende i alt som omhandler infrastruktur, bærekraft, klimaendringer og vann" sier han. "Vi setter stor pris på muligheten for å være en del av arrangementet og bruker det også til å dele våre ideer, lytte til andre og undersøke muligheten for globale partnerskap."

Vi lever i en fascinerende tid. Med muligheten for å kvantesprang i kampen mot flere av våre største utfordringer. Det er virkelig tiden for mennesker som ønsker innovasjon og stor sosial utvikling.  Det er dette jeg setter  høyest. Og jeg vil gjerne si at jeg setter stor pris på hva Orbia og Wavin gjør. Jeg er i kontakt med Obia/Wavin i Mexico og Colombia, hvor vi utveksler ideer. Her diskuterer vi infrastrukturprosjekter, og jeg mener Orbia/Wavin er unike i sin globale tilstedeværelse, sterk involvering i LATAM, og med viktige og dristige ideer om innovasjon. 
Pablo Bereciartua

Nasjonal Vann Plan - hvordan ser fremtiden ut?

For Pablo er svaret klart: Det viktigste er å fjerne gapet i tilgang på infrastruktur. Manglene er størst i den fattigste befolkningsgruppen, i shanty-byene, som vokser kraftig. Leveransene må forberes både i kvalitet og antall. Aller viktigst, påpeper Pablo, "vi må forbedre byene våre. Byene er effekten av globaliseringen som pågår. Det er her innovasjonen skjer, og vi bør benytte fagfelt som vann og sanitærutvikling som drivkraft for innovasjon. Big data, algoritmer, fiberutbygging - alt dette er handler om å bruke sanitærforhold i helsepolitikken, for eksempel ved å bruke IoT (the internet of things) til å overvåke folkehelsen. 

Vann er livgivende, men rent drikkevann er det som definerer sivilisasjon.
FN , Bærekraftmål nr 6

Det som virkelig betyr noe

For første gang på 75 år igangsatte den Argentinske regjeringen et gigantprosjekt for vann og avløp. Minst 4 millioner mennesker påvirkes av prosjektet som er et av de viktigste av sitt slag i verden.  Fra oppstarten i juni 2016 til desember 2019 er 70% ferdigstilt - i henhold til planen.   Som man sier, hvis viljen er tilstede finner man løsninger.  Over 4 millioner har fått livene sine endret - ved at det nå er vann i kranen.