foto:NRK

Overvannshåndtering på egen eiendom

Store nedbørsmengder i hyppigere intervaller, harde vintre og småflommer er alle utfordringer vi som bor i Norge må håndtere hvert år. I tillegg viser klimaprognosene at det kommer til å regne både oftere og mer i fremtiden, som resulterer i enda mer overflatevann å hanskes med.

Slike fremtidsutsikter krever gode løsninger for å håndtere overvann på privat eiendom. Heldigvis har Wavin løsningen - Q-Bic Eneboligpakke.  

Kommunale avløpsnett er ikke beregnet for fremtidige vannmengder

Så mange som halvparten av kommunene i Norge har sett seg nødt til å kreve at privatpersoner håndterer overvann på egen eiendom. De fleste kommunale avløpsnett makter rett og slett ikke å ta av seg de ekstra vannmengdene klimaendringene bringer med seg.

På nybygg i Oslo er det kun vannet fra dreneringsledningen som får slippe ut i det kommunale avløpsnettet. Skal man bygge nytt må man fremvise en plan for hvordan man skal behandle overvannet for å få byggetillatelse. Flere kommuner har sett seg nødt til å lage like strenge regler som Oslo. Det gjør behovet for effektive og enkle løsninger for private eiendommer høyaktuelt.  Husk å sjekke med din kommune hvilke krav som gjelder ift tilkobling til ledningsnettet. 

Les også: En rask og rimelig løsning for overvannshåndtering

 

En systemløsning tilpasset private husholdninger 

God avrenning er en sjelden vare mange steder i landet, særlig i byer der nesten all nybygging finner sted på plasser hvor det allerede finnes bebyggelse. Lite dreneringsplass resulterer i rene fuktfeller der vannet ikke har noe sted å gjøre av seg. Når overflatevannet ikke ledes bort fra hus og hjem, øker faren for oversvømte kjellere, fuktskade på gulv og andre fuktrelaterte skader.

I den anledning har Wavin kommet opp med en enkel løsning som infiltrerer, oppbevarer, leder regnvann lokalt. Q-Bic Eneboligpakke er en ferdig tilpasset systemløsning til private husholdninger som leder overvannet ned i overvannskassetter. Deretter dreneres vannet videre ned i bakken. Det gjør at vannet synker kontrollert ned i terrenget og havner til slutt i grunnvannet.

Tidligere var det populært å grave dype groper og fylle den med stein for å få bukt med overvannet. Problemet er bare at en slik løsning består av 80 prosent stein og 20 prosent luft, så gropen må være ganske stor for at den skal gjøre noe nytte. En grop vil i tillegg tettes av slam etter noen år og ikke lenger fungere slik den er tiltenkt. Q-Bic overvannskassetter består av 95 prosent luft og 5 prosent plast. Man trenger derfor ikke å grave like store hull, og arbeidsmengden reduseres betraktelig. Igjen står en svært kostnadsbesparende, og ikke minst robust løsning på overvannsproblemer.

Du kan faktisk kjøre en 20 tonns lastebil oppå Q-Bic kassetter som har 1,2 meter overdekning uten problem, forteller Petter Lieth, salgssjef VVS hos Wavin.

Det er også mulig å legge en vanntett duk rundt overvannskassettene for å lage et underjordisk basseng i hagen. Et slikt basseng kan for eksempel brukes til vanning av plen og blomster, noe som er veldig praktisk i perioder med lite nedbør og man får restriksjoner på vanning av kommunen.

Les også:

Vi må spille på lag med naturen

 

Problemfri overvannshåndtering på 1-2-3

Wavin Q-Bic Eneboligpakker er designet for å gi boligeiere problemfri inspeksjon, og vedlikehold som sikrer optimal funksjonsevne i det lange løp. Hver kassett har to kanaler på 500 mm til TV-inspeksjon og spyling/slamsuging. Med Wavins korrugerte oppføringsrør etableres det inspeksjonstilgang fra bakkeplan. Standard toppløsning benyttes på stigerørene.

Eneboligpakkene leveres i fire forskjellige størrelser, hvor hver utgave enten kommer med en 425 mm eller 600 mm sandfangskum. Pakken inneholder en komplett stykkliste med riktig antall kassetter, låseplugger, deksler og oppføringsrør slik at man enkelt kan gå i gang med monteringen.

Ved hjelp av vår tonline beregningsprogram  kan man kalkulere størrelsen på en infiltrasjonspakke (S, M, L eller XL), til private eneboliger. Programmet er tilpasset norske forhold og beregningene er i henhold til anbefalinger fra Norsk Vann. Vi tilbyr rådgivning, design, og levering av produkter i alle prosjektfaser innen overvannshåndtering. Ta kontakt med oss i dag for en hyggelig samtale.