torsdag 18. august 2022

Norsk Wavin AS - veien videre

Vi i Wavin ønsker at våre kunder skal ha en god kundeopplevelse når de er i kontakt med oss, og det er dette vi streber etter. Tilbakemeldingene vi har fått er at responstiden har vært noe for lang og det ønsker vi ikke. Ut ifra kundens behov har vi gjort endinger i organisasjonene for kunderservice- og tilbudsavdeling. 

Vi har lagt tilbud over som en prosjektavdeling under VA/VMT segmentet, slik at arbeidsoppgavene blir spisset inn mot våre VA-kunder. Dette vil føre til mer kompetanse blant våre dyktige ansatte, samt et tettere samarbeid både internt og eksternt. Kundene vil få en raskere responstid og tettere oppfølging, noe som vil gange både kundene og prosjektene.

For at teamet skal bli komplett leter vi etter en dyktig teamleader for prosjektavdelingen, og vi håper selvsagt denne personen raskt kommer på plass. Mens vi venter er vi i fullgang med omorganiseringen og gleder oss til alle brikkene faller på plass.

Ønsker du kontakt med prosjektavdelingen vil mail adressen – tilbud.no@wavin.com være den samme.

Vi håper at disse endringene kommer deg som kunde til gode og at man fremover vil føle seg godt ivaretatt, vi snakkes!