torsdag 6. oktober 2016

Noen tanker om rørfaget...

Mange mennesker tenker ikke over rørinstallasjonene i huset sitt før det lekker, kanskje gulvet er blitt kaldt, eller vannet strømmer inn over terskelen deres.  Da blir man fort klar over hvor viktig rørleggeren er.  Rørleggertjenester er ikke bare en moderne bekvemmelighet, det er en fundamental del av vår livskvalitet:   Rent vann, trygt avløp og kontroll på overvannet er nøkkelfaktorer for helse, miljø og sikkerhet.

La oss ta en titt på hvordan gamle kulturer løste sine utfordringer - var de egentlig så annerledes enn oss?   Faktisk har kan man se sivilisasjonens utvikling gjenspeile seg i de forskjellige måtene vann og avløp ble håndtert på. 

Fra Knossos. Bilde v/Nelo Hotsuma, via Flickr.com

Disse antikke formene for rørleggerkunnskap har vært med på å sørge for vår sivilisasjons utvikling. I nyere historie var Wavin først i verden med å bruke plast som rørmateriale, da Johan Keller fra Zwolle i Nederland lyktes med å lage det første trykkrøret for vann i plast på 50 tallet.   Siden den gang har Wavin utviklet seg til å bli verdensledende innovatør i bransjen.  Faktisk har Wavin i dag over 300 patenter - og vi har ikke tenkt å stoppe der.

Blant disse finner vi produker som allerede har vært ledende på markedet i årevis:

Det første støydempende avløpssystemet i plast - Asto.  
Verdens første inspiserbare løsning for fordrøyning og infiltrasjon av overvann i plast - Q-bic.
Verdens første inspeksjons- og nedstigningskummer i plast - Tegra.