fredag 6. september 2019

Mexichem blir Orbia

Mexichem - som Wavin er en del av - skifter navn. Fremover fortsetter aktiviteten under navnet Orbia.   Wavins ambisjoner om bærekraftig og globalt å utgjøre en forskjell er helt i tråd med hvordan vårt morselskap nå blir en organsiasjon som drives av sitt formål: To Advance Life Around the World

I dag kunngjorde Mexichem - som Wavin er en del av - et navneskifte. Driften fortsetter under navnet Orbia.   Wavins ambisjon som global aktør er å jobbe bærekraftig for å gjøre en forskjell. Denne ambisjonen er i samsvar med transformasjonen av morselskapet Mexichem til en målstyrt organisasjon.  Orbia har en lang historie som produsent av viktige råvarer, og har med investeringer og strategisk vekst vokst til en av verdens ledende virksomheter innen polymerer, materialer og infrastruktur. I dag er Orbia aktiv i mer enn 40 land og sysselsetter mer enn 22 000 medarbeidere over hele verden. Dette innebærer et høyt ansvarsnivå.Navneskiftet gjenspeiler en årelang prosess der virksomheten har jobbet for å bli en organisasjon som bruker sin globale påvirkning for å forbedre livskvaliteten for mennesker og samfunn. Orbias formål er ‘Å fremme livet rundt i verden’.   Orbias langsiktige strategi gjør det mulig for organisasjonen å svare raskt på globale muligheter som å ivareta matsikkerhet, redusere vannmangel, omdefinere fremtiden for bymiljøer, koble lokalsamfunn over hele kloden med en verdensomspennende datainfrastruktur og fremme helse og velferd ved å bruke innovasjon og forbrukerlojalitet.


Fokuset på bærekraftig vekst blir også vektlagt i ‘ImpactMark ™’ som et mål, en del av Orbias logo, som fremhever Orbias fremgang med hensyn til langsiktig økonomisk helse, miljømessig bærekraft og sosial fremgang. Hvert år rapporterer Orbia framdriften for målene basert på de målte resultatene.Wavins innsats innen bærekraft vil fortsette med full kapasitet med støtte fra Orbia.  Orbia investerer i en langsiktig visjon fokusert på balansert vekst, med oppmerksomhet på å ha påvirkning på
mennesker, planeten og lønnsomhet.

 


Mexichems navnebytte støtter Wavins ambisjon om å skape en bærekraftig forskjell som en global aktør. All Building & Infrastructure-virksomhet i Orbia vil nå operere under det sentrale merkenavnet Wavin, som gjør det mulig for Wavin å samarbeide på verdensbasis som ett team.

 

For mer info se www.orbia.com