Wavin – komplett leverandør av VA og VVS

Wavin er en ledende leverandør av plastrørsystemer og -løsninger for VA og VVS. Med over 60 års erfaring er det å koble det umulige med det mulige en del av vårt DNA. Det har gjort at vi nå har effektive løsninger for flere grunnleggende behov i dagliglivet: energieffektiv oppvarming og kjøling av bygninger, trygg distribusjon av drikkevann og bærekraftig forvaltning av regnvann og spillvann. 

For våre kunder betyr dette en enklere hverdag – nå trenger man kun å forholde seg til én leverandør gjennom hele VA og VVS-prosjektet, og dermed spare både tid og kostnader.

 Løsninger for prosjekter både over og under bakken

Alle entreprenørbedrifter vet at det er mye arbeid med logistikk knyttet til prosjekter. Når man i tillegg skal kommunisere med flere leverandører samtidig, kan det fort gå varmt for selv den mest erfarne prosjektleder.

Som komplett leverandør av VA og VVS kobler Wavin kundene til bedre løsninger for prosjekter både over og under bakken. Ved å handle flere systemer hos samme leverandør er man sikret at produktene er kompatible, og man vil kun ha én kontaktperson å forholde seg til. Vi i Wavin tar stolthet i god kundeservice og tett oppfølging av alle våre kunder. Derfor tør vi med trygghet si at med oss som totalentreprenør vil du få kvalitet fra A til Å – samtidig som kommunikasjonen effektiviseres.

Våre innovasjoner innen plastrørsystemer og vannstyringssystemer er ingen tilfeldighet. Vi sørger for høy ytelse med praktisk håndtering, lang holdbarhet med raske installasjonsprosesser og kostnadseffektive systemer, samtidig som vi velger det som er best for miljøet. På toppen av det hele leverer vi også BIM Revit innholdsmoduler på flere av systemene, for å gjøre design og prosjektering like effektivt som selve installasjonen.

Les også: Wavins BIM-Revit innholdspakker gjør logistikken mye enklere

 

Vår ekspertise innen VVS

VVS er et fagområde som favner mye, og god kvalitet fra start til slutt er derfor avgjørende. Wavin har produkter innen taksluk, avløp, gulvvarme, tappevann, varme/kjøling, olje- og fettutskillere, drenering og overvannshåndtering, samt BIM produktpakker og ekspertise innen lydberegning og prefabrikkering.

Taksluk – Flate tak har ikke et naturlig avløp for regnvann og smeltevann, slik som tak med helning har. Derfor har vi i Wavin utviklet taksluk som samler og leder bort vannet fra tak uten naturlig avløp, slik at risikoen for vannskader minsker.

Avløp – Wavin produserer og leverer tre produktsystemer for innvendige avløp: Wafix PP, SiTech+ og vårt nyeste produkt AS+. Wafix PP er Wavins standardrør som passer godt i boliger, kjellere og boligblokker. SiTech+ bør benyttes i bygninger med flere etasjer eller bygg som er ekstra følsomme for støy, for eksempel hoteller, pleiehjem og biblioteker. AS+ er det nyeste innen støydempende avløpsrør og er faktisk verdens første lav-støy system i plastikk.

Gulvvarme – Wavin designer og produserer gjennomtenkte gulvvarmeløsninger for vannbåren varme med tanke på både sluttbrukere, byggherrer og rørleggere.

Tappevann – Wavins rørsystemer sørger for at drikkevannet transporteres på en sikker måte fra innvendig stoppekran frem til hvert enkelt tappested.

Varme/kjøling – Systemet Ekoplastik er et plastrørsystem til distribusjon av både kaldt og varmt vann i bygninger, gulv- og sentralvarme, og luftkondisjonering.

Olje/fettutskillere – Våre olje- og fettutskillere er produsert i et gjennomtestet materiale og forhindrer utslipp av uønskede partikler som fett, olje og bensin til avløpssystemet.

DreneringVi leverer både korrugerte rør på kveil og rør i rette lengder.  Begge utgavene kan benyttes for husdrenering. Wavin husdreneringskum er laget spesielt for drenering av grunnmur.

Overvannshåndtering med Q-Bic EneboligpakkePå noen tomter er ikke grunnmursdrenering nok, og stadig flere kommuner legger føringer for overvannshåndtering på privat grunn. Wavin har gjennom flere år levert løsninger for offentlige og industrielle bygg og arealer, og tilbyr også ferdig pakkede systemløsninger til private husholdninger. 

Lydberegning og prefabrikkeringWavin kan bistå med grundig lydberegning av avløpssystemer og tilby totalpakker med produkter og tjenester spesifikt til ditt prosjekt.

Les også: Samarbeid mellom leverandør og entreprenør minsker risikoen for feil

 

Trygge og effektive VA-løsninger

VA er et fagområde som er sterkt regulert. Derfor er det avgjørende at produktene man bruker følger gjeldende lover og forskrifter. Wavin har produkter innen kabel, telekom, overvann, stigerør, toppløsninger, avløp PVC/PP, olje/fettutskillere, drenering, Tegra kummløsninger, samt produktpakker til BIM og ekspertise innen kalkulasjon og prefabrikkering.

Kabel De kabelrørene du velger til el-kabler, skal både yte enestående beskyttelse og være kostnadseffektive på lang sikt. Wavin tilbyr et utvalg av kabelrør for sikker og bærekraftig fordeling av elektrisitet i kommersielle, industrielle og boligbygg.

Telekom Etterspørselen etter høyhastighets fiberdata-nettverk er høy. Derfor sørger vi i Wavin for å produsere effektive kabelrør som beskytter ledninger og gjør det lettere å utvide nettverket.

Overvann Klimaforandringer medfører kraftigere regnskyll som gir økt risiko for oversvømmelser, særlig i sammenheng med fortetning av bebyggelse. Wavins systemløsninger gir effektiv overvannshåndtering, slik at ledningsnettets kapasitet og levetid forlenges. Dette gjør at skader på bygninger og infrastruktur minskes.

Stigerør/ ToppløsningerVi har et stort utvalg stigerør og toppløsninger til de ulike kumsystemene vi tilbyr.

Avløp PVC/PPPVC/PP grunnavløpsrør, også kalt selvfallsledninger, er den vanligste måten for transport av spillvann. Wavin tilbyr komplett sortiment av PVC- og PP-rør, samt tilhørende deler til transport av spillvann med selvfall.

Olje/fettutskillereMyndighetene krever stadig at forurensede stoffer fjernes fra oppsamlet overvann, før det bortledes. Forurensede stoffer omfatter olje, sand og slam, samt tungmetaller. Wavin kan gi deg både ekspertrådgivning og de løsninger som sikrer at alle krav i gjeldende lover og standarder blir oppfylt.

DreneringEt overvannssystem skal drenere og transportere overskytende vann, uansett mengde eller hastighet. Wavins løsninger optimaliserer overvannshåndteringen og oppfyller de strengeste kvalitetskrav.

Tegra kumløsninger Oppsamling i kummer nedgravd i bakken minimerer risikoen for flom og vannskader. Wavin har utviklet Tegra Sandfang, med filter spesielt med tanke på oppsamling av avfall og enkel rensing.

Kalkulasjon og prefabrikkering – Wavin bistår både med kalkulasjon og prefabrikkering av produkter. Ta kontakt dersom du har noen spørsmål.

 

Wavins innholdspakker i BIM Revit

Wavin har utviklet innholdspakker i BIM Revit spesielt for det norske markedet. Innholdspakkene har intelligent hjelpefunksjon, slik at du raskest mulig ser en "as built" løsning. Da unngår du å velge produkter som ikke er tilgjengelige, sette inn ugyldige koblinger og lignende. Du får 100% sikker produktidentifikasjon helt ned på bransjenummer. Programvaren har revolusjonert byggeindustrien og allerede forenklet hverdagen til både rørleggere, entreprenører og konsulenter.

Les mer om BIM og hvordan det kan effektivisere prosjektarbeidet her.