Sikker opplasting er viktig for ansatte, kunder og medtrafikanter

Fabrikken til Wavin: miljø , kvalitet og lokal forankring

Kunnskapsrike og motiverte ansatte, effektive prosesser, kvalitetssikring og sikkerhet – dette er bare noe av det du møter i fabrikken til Wavin.

I idylliske Høland, omringet av jorder og vakker natur, finner vi fabrikken til Norsk Wavin. Her utvikles, produseres og selges plastrørsystemer til prosjekter over hele landet. Innovasjon, kvalitetskontroll, klimahensyn og lokal forankring er bare noe av det fabrikken jobber med, og arbeidet med å videreutvikle arbeidsmetoder og produkter er en kontinuerlig prosess.

Det er mye som skal klaffe for å drive fabrikken til Norsk Wavin, og her får du et innblikk i maskineriet.

Innovasjon og satsing i høysetet

Det er dyrt å produsere varer i Norge. For noen selskap har dette ført til nedlagte fabrikker eller relokasjon til utlandet. For Norsk Wavin, som er del av et verdensomspennende konsern basert i Nederland, er situasjonen en annen. Her har man hatt tillitt til å satse for å ta fabrikken opp til et nytt nivå. I 2018 ble det derfor gjennomført et omfattende investeringsprogram i produksjonsanlegget på Høland. Det resulterte i nye produksjonslinjer for overvannsrør, kabelrør, telecom og systemer for innomhus avløp – til glede for fabrikkens ansatte, lokalsamfunnet og kunder.

- Jeg synes det er kjempegøy at det satses videre i Norge. Ved å investere i nye driftsmidler, utbytting av produksjonsutstyr og annen modernisering kan vi yte enda bedre, sier Christian Horneman, fabrikksjef for Wavin.  Investeringen førte til en økning av kapasiteten til fabrikken, samt en betraktelig styrket servicegrad.  I dag er fabrikken i Høland produksjonsstedet for overvannsrør for alle de nordiske landene, i tillegg til produksjon av kabelvernprodukter for kraft og telecom, drensrør og avløpsrør. Den har også en Håndlaget-avdeling der spesialdeler skreddersys kundenes behov. På den måten kan kunder få spesialdeler på dagen dersom det haster, slik at de kan fortsette arbeidet raskt uten store forsinkelser og kostnader. Les mer om vår Håndlaget-avdeling her.

Med lokal tilstedeværelse og stort engasjement når det gjelder innovasjon, vil Wavin stå enda sterkere når store fremtidige prosjekter skal gjennomføres. Den lokale produksjonen gjør det mulig for Wavin å produsere, levere og omstille seg hurtig ved behov, og det at fabrikken ligger så nære Wavins kunder gjør hele prosessen fra start til slutt svært effektiv. I tillegg er fabrikken en viktig bidragsyter når det kommer til å ivareta norske arbeidsplasser, særlig for innbyggerne i Høland. Slik har det vært siden fabrikken ble bygget, og i dag antas det at over 85% av de ansatte på fabrikken er fra området, forteller Ingar Krogh, sikkerhet- og kvalitetsleder på fabrikken.

 Les også: ASTO blir WAVIN AS+

 

Bærekraft, ressursbruk og avfallshåndtering

En viktig konsekvens av satsingen på fabrikken i Høland er først og fremst et lavere klimaavtrykk knyttet til transport. Produkter trenger ikke lenger bestilles fra andre land og leveres til Norge på skip, eller i store lastebiler som må kjøre flere tusen mil til destinasjonen. Tilstedeværelsen i Norden har bidratt til å gjøre avstanden mellom start og slutt i produksjons- og leveringsløpet minimal.Wavin har alltid vært opptatt av bærekraft, effektiv ressursbruk og avfallshåndtering. Dette ser man imponerende resultater av i dag. Sorteringsgraden på avfall har økt fra 35% i 2009 til å passere 80% i 2019. Vannforbruket har blitt redusert med hele 94% sammenlignet med 2011, takket været kjølevannsanlegget på fabrikken.

Vi jobber stadig med å forbedre oss, og prøver hele tiden å finne nye planer og løsninger for hvordan å redusere energiforbruket ytterligere. Vi ønsker å fremstå som en moderne og fremtidsrettet bedrift på alle områder, sier Krogh. På grunn av Wavins kontinuerlige arbeid med miljø og energisparing, ble fabrikken ISO 14001-sertifisert i 2013. Dette er en sertifisering som utføres av en uavhengig tredjepart og sier noe om bedriftens ledelsessystem for miljø. Sertifiseringen gjelder både det indre- og ytre miljøet, og omhandler blant annet avfallshåndtering, miljøvennlige systemsystemer, ressursbruk i produksjonen med mer. Denne sertifiseringen fungerer som en motivator for videre arbeid knyttet til klimahensyn og gjør at Wavin alltid leter etter nye miljøvennlige løsninger i produksjonen.

Les også: Klimaforandringene setter strengere krav til overvannshåndtering

 

Produkter av høy kvalitet – alltid

Fordi Wavin legger så stor vekt på innovasjon, modernisering og ikke minst kvalitet, er det svært få kundeklager på produktene som kommer ut av fabrikken. Dette er et resultat av daglig kvalitetsoppfølging og nøye vurdering av både materialer og sluttprodukt.  Som alle andre bransjer har også Wavin standarder å forholde seg til, både europeiske og norske. For å forsikre seg om at produktene som produseres er i henhold til disse, må produkter testes og registreres. Vanlige tester er ringstivhet, altså hvor mye kraft et produkt tåler før fasongen endres, krympetester og slagtester. På slagtester slippes det et tungt lodd fra en høyde på et nedfrosset rør, der målet er at røret ikke skal sprekke. Systemet for kvalitetsstyring som benyttes er ISO 9000-sertifisert.

Alle nye produkter må testes før de kan brukes. Det er for eksempel viktig at produktene tåler en støyt, fordi rørene ofte hives rundt på anleggsplasser og lignende. Dette er noe vi må ta med i beregningene, forteller Krogh. Også råvarene må gjennom typetester før de kan benyttes i produksjonen. Dette er det en tredjepart som tar seg av, og den lengste testen kan ta opptil 1000 timer. Wavin velger alltid de beste råmaterialene, og bruker kun produktgodkjente råvarer. Det er på denne måten den gode kvaliteten sikres gjennom alle ledd, så alle kunder får produkter som leverer til, eller over, forventning.

Les også: Wavin – komplett leverandør av VA og VVS

 

De ansatte er Wavins viktigste ressurs

Det blir ikke en effektiv arbeidsplass dersom alt handler om produktene som ruller ut av fabrikken. De ansatte er den viktigste ressursen Wavin har, og det er avgjørende at de ivaretas. Dette gjøres både gjennom videreutdanning av de ansatte gjennom kurs og kontinuerlig arbeid med sikkerhetsmessige tiltak.  Alle skal ha en sikker arbeidsplass, og fabrikken i Høland er ingen unntak. Mye av jobben i Høland er fysisk krevende, og alle industrimaskiner har som kjent en viss risiko knyttet til seg. Derfor jobber Wavin konstant med å fremme et trygt arbeidsmiljø.

Vi har kvalitetskontroll på alt, fra parkering til navigering på området. I tillegg er alle ansatte og besøkende pålagt å bruke det verneutstyret som er beregnet for det aktuelle området, om det så er vernesko, synlighetsbekledning, vernebriller eller hørselvern, forklarer Krogh.  Wavin ble ISRS-sertifisert i 2016, men må snart gjennom en resertifisering med nye kriterier. Da vurderes hele fabrikken i henhold til elementer som bedriftshelse, arbeidssikkerhet, sikkerhet knyttet til prosess, miljø, kvalitet, kunnskap og samfunnsansvar. ISRS er et registrert varemerke i EU, USA, Norge, Indonesia og Singapore, og det er hovedkontoret til Wavin som har besluttet at alle deres fabrikker skal gjennom denne sertifiseringen. På den måten forsikrer de seg om at alle de ansatte blir ivaretatt, og bidrar til et bedre arbeidsmiljø. 

Les også: Samarbeid mellom leverandør og entreprenør minsker risikoen for feil

 

Leverer produkter til kunder over hele landet

Fabrikken i Høland ligger mindre enn en times kjøring fra sentrallagrene til de største rørgrossistene. Hver dag kjører rundt 30 lastebiler og trailere denne ruten, og leverer rør av polyethylen og polypropylen i dimensjoner fra 8 til 600 mm til kunder over hele landet.  Produktene som produseres på fabrikken produseres etter forecast i samarbeid mellom supply chain og  salg.  Dette sammen med stabil og god produksjon gjør at vi har god varetilgjengelighet på produkter og kan levere på kort tid til uknder over hele Norge, forklarer Inger-Lise Moene, Logistikksjef på fabrikken.  At produktene blir transportert dit de skal,  er det logistikksenteret på fabrikken som tar seg av. De plukker varene fra lageret, lager forsendelsesdokumenter,  fortoller ved eksport, transportplanlegger, sikrer lasten og sørger for at produktene blir levert til riktig sted og avtalt tid. Er det en kunde som har bestilt et hasteprodukt fra Håndlaget sørger logistikksenteret for at delene blir levert på anlegg, slik at arbeidet kan fortsette uforstyrret.

Wavin har vært en betydelig leverandør til mange av de største anleggsprosjektene i Norge. Eksempler på dette er Riksvei 2 ved Kløfta i Akershus, Veidekkes prosjekt på Oslo S, Kanalbyen i Kristiansand, Røros Sentrum og gamle Jordal Amfi.

Lurer du på noe knyttet til produktene våre, fabrikken eller annet?  Ta kontakt med oss i dag for en hyggelig samtale.