NOVOSPLIT+  installert for NETFIT på Oppdal

Fra FTTH i Amsterdam til Oppdal på1-2-3

Norsk Wavin har en årlig tur til Fiber to the home (FTTH) Conference og i år ble dette arrangert i Amsterdam i Mars 2019. Dette er Europas største Telecom konferanse, der samtlige produsenter av utstyr til Telecombransjen deltar.

En av nyhetene fra Wavin var multirøret NOVOSPLIT+ med wire, dette røret har søketråd med i rørpakken, noe som forenkler prosessen ved utlegging. I tillegg slipper entreprenør utlegging av flere rør/søketråd i samme trase.

Vitnett ved Stig Strand fikk øye på de nye rørene med innlagt søketråd og fattet raskt interesse.  Under messen ble det avtalt at første levering skulle skje allerede 1 måned senere, leveringen kom fra vår fabrikk i Polen. 

I Oppdal sentrum la Vitnett ned rundt 40 000 meter med kunderør og 20 000 meter med stamnett rør. Vi må være innrømme at vi var noe skeptisk til blåsing av lange lengder i 7mm rør, da vi fra før alltid har benyttet 8mm enkeltrør. Det viste seg at bekymringen var ubegrunnet, siden rørene legger seg bedre i trase og blåsingen går derfor lettere enn i 8mm enkeltrør. Her ble det benyttet NOVOSPLIT+ 2x7/3,5MM MED WIRE. Graveentreprenøren ble imponert over hvor mye lettere disse rørene la seg i grøften. Fibermontør, Tormod sier at dette også gjør blåsing av kabel lettere og raskere.

 

Stig Strand påpeker at de nå har lagt doble rør i hele Oppdal Sentrum, i hovednett og inn til den enkelte kunder. Dette gir oss større fleksibilitet i framtiden, også til eventuelt utsalg av rørkapasitet slik at dobbelt-graving unngås.  Vi er svært fornøyd med tilbakemeldingene fra Vitnett og planlegger at disse rørene vil bli et mer standardisert produkt i fremtiden.    

Takk til  Vitnett i denne prosessen! 

Ønsker du å vite mer, eller har du et prosjekt du vil diskutere? Kontakt oss!  

Fra FTTH i Amsterdam til Oppdal på1-2-3

NOVOSPLIT+  med wire

Fra FTTH i Amsterdam til Oppdal på1-2-3

NOVOSPLIT+  med wire

Fra FTTH i Amsterdam til Oppdal på1-2-3

NOVOSPLIT+  med wire