torsdag 26. september 2019

Forretningsmulighet for rørleggerbedrifter: Q-Bic Eneboligpakke

Overvann er et økende problem, og for rørleggerbedrifter byr dette på en forretningsmulighet. Hjelp kundene deres ruste opp for klimaendringene med Q-Bic Eneboligpakker.

Det er viktig at terskelen for å installere overvannshåndtering på egen eiendom blir lavere for privatpersoner. Nedbøren kommer hyppigere og karakteriseres oftere som ekstremvær. Dette har gjort at over halvparten av landets kommuner har sett seg nødt til å kreve at privatpersoner håndterer overvann på egen eiendom.

Wavin har gjort det mulig for rørleggere å enkelt installere en systemløsning for overvannshåndtering hos kundene sine. Q-Bic Eneboligpakke fra Wavin har åpnet et nytt marked for rørleggerbedrifter, som gir verdi til både kunde og installatør.

 

Kostnadsbesparende overvannshåndtering

Arbeidet med å gjøre en eiendom nedbørsvennlig var lenge en omfattende oppgave. Maskinfører og anleggsarbeidere måtte tilkalles for å grave dype groper, for deretter å fylle dem opp med stein for å håndtere overvannet. For å gjøre noe nytte måtte denne gropen være stor, da den bestod av 80 prosent stein og kun 20 prosent luft. I tillegg ville løsningen være tettet av slam etter kun noen år, og ikke lenger fungere optimalt.

I dag er løsningen på problemet betydelig enklere for boligeier, i tillegg til å være en ypperlig forretningsmulighet for rørleggere. Q-Bic Eneboligpakker leder regnvann lokalt ned i overvannskassetter. På den måten dreneres vannet videre ned i bakken, fremfor å stenges inne i fuktfeller og i verste fall finne veien inn i kjellere og underetasjer. Systemløsningene krever ikke store maskiner og maskinførere for å ta seg av arbeidet, noe som gjør at løsningen enkelt kan installeres av rørleggere. For boligeier er dette svært kostnadsbesparende, og for rørlegger har det åpnet seg en ny mulighet for mersalg.

Les også: Overvannshåndtering på egen eiendom

 

Enkel montering for rørlegger

Q-Bic Eneboligpakker er enkle å montere og gir god effekt for sluttbruker. Overvannskassettene består av 5 prosent plast og hele 95 prosent luft. Dette bidrar til å redusere arbeidsmengden sammenlignet med tidligere, og dermed gi lavere kostnader for alle parter.

Systemløsningen består av et tilpasset antall infiltrasjonskassetter, låseplugger, deksler og oppføringsrør. I tillegg kommer hver eneboligpakke med innløpskum som fungerer som sandfang og en geotekstil for å gi et komplett system klart for å graves ned.

Q-Bic Eneboligpakke er så robust at man kan kjøre en 20 tonns lastebil over kassetter med 1,2 meter overdekning, og er designet for å gi boligeiere problemfri inspeksjon og vedlikehold. Hver Q-Bic kassett har to kanaler på 500 mm til TV-inspeksjon og spyling/slamsuging, samt et korrugert oppføringsrør som gir inspeksjonstilgang fra bakkeplan. Dette gjør det enkelt for rørleggeren å vedlikeholde systemløsningen for kunden ved behov. 

Det er også mulig å legge en vanntett duk rundt overvannskassettene for å lage et underjordisk basseng i hagen. Dette kan være til stor verdi for kundene, da de kan bruke vannet til vanning av plen, busker og blomster.

Les også: Vi må spille på lag med naturen

 

Wavin gir bedriften innføring i installasjon og beregning

Wavin ønsker å gjøre det så enkelt som mulig for rørleggere å ta i bruk Q-Bic Eneboligpakker og tilby det videre til sine kunder. Vi har gratis kurs og innføring i systemløsningen tilpasset rørleggere, lærlinger, faglærere, konsulenter og andre med bakgrunn fra rørleggerfaget.

Vi er fleksible og kommer gjerne til rørleggerbedriften for å bli bedre kjent med dere, og veilede dere gjennom installasjonen av Q-Bic Eneboligpakker. Det er også mulig at dere kommer til oss. På kurset går vi gjennom hvordan å beregne hvilke eneboligpakker man trenger til hvert enkelt oppdrag, og tar dere gjennom Wavins online beregningsprogram. Her legger man inn fylke, takareal, forholdet mellom tette og permeable flater, og hva slags jordtype det er på eiendommen.

Kalkulatoren tar også hensyn til nedbørsmengder ved hjelp av Meteorologisk Institutts lokale målestasjoner. Dette er spesielt viktig for kommunene som har ulike krav og regler knyttet til håndtering av overvann på privat grunn. Det er for eksempel stor forskjell på Oslo og Bergen når det kommer til nedbørsmengder, og størrelsen på eneboligpakkene må derfor vurderes deretter. Noen kommuner har også utviklet en overordnet strategi for overvannshåndtering i byer og tettsteder som man må ta hensyn til. Det er derfor viktig å ta kontakt med den lokale kommunen før man beregner størrelsen på eneboligpakkene, slik at man får oversikt over om det er tillatt å koble det lokale overvannet til det kommunale nettet, og i så fall hvor mye. På den måten er man sikret en problemfri installasjon, og både rørlegger og deres kunder kommer vinnende ut av overvannsprosjektet!

 

Kunne du tenke deg å tilby dine kunder overvannshåndtering på privat grunn? Vi i Wavin gir deg gjerne mer informasjon dersom du ønsker det. Ta kontakt med oss i dag for en hyggelig samtale!