Wavin fettutskillere gir trygge avløp fra f.eks storkjøkken og resturanter

Derfor er fettutskillere viktige for miljøet

For å sikre god rørhelse, unngå vond lukt eller rotteproblemer, og hindre at fett forurenser vassdrag og fjorder, har flere aktører behov for fettutskillere.

En fettutskiller skal sørge for at fett fra næringsmidler ikke tilføres avløpsnettet. Det enkle prinsippet går ut på at fett er lettere enn vann. Fettet vil flyte opp til overflaten i utskilleren og holdes igjen (gravimetrisk prinsipp), slik at vannet får renne fritt videre til avløpsnettet.    Det er i dag mange bransjer som har behov for, og plikter å bruke en fettutskiller. Dersom disse ikke følger forurensningsforskriften vil det ikke bare ha økonomiske følger for dem selv, men også store konsekvenser for miljøet vårt.

 

 Fett skal ikke havne i avløpssystemet

 Det er svært viktig at vi gjør vårt ytterste for å unngå fett i avløpssystemet. Her kan fettet nemlig stivne og legge seg på innsiden av rørene. Dette kan skape problemer som fører til kloakkstopp, tilbakeslag av kloakk og oversvømmelse i kjellere, rotteproblemer og vond lukt, samt tette pumpestasjoner.    I verste fall kan også fett i avløpssystemet forurense vassdrag og fjorder. Renseanlegg kan se gjentetting av pumper, rør og andre komponenter – noe som fører til driftsforstyrrelser og høye vedlikeholdskostnader.

 Les også: Vi må spille på lag med naturen

 


Hvem må ha fettutskillere?

Alle virksomheter som lager, serverer, tilbereder eller behandler varm mat må i prinsippet ha en fettutskiller. Dette er bransjer som genererer mye matfett, og dette fettet kan raskt havne i avløpssystemet uten en fettutskiller. De vanligste bransjene som trenger en fettutskiller er:

  • Restauranter
  • Bakerier og meierier
  • Konditorier og kaféer
  • Cateringvirksomheter og ferdigmatprodusenter
  • Kantiner og storkjøkken på arbeidsplasser
  • Kiosker og gatekjøkken
  • Slakterier
  • Matbutikker med varmmat
  • Røykerier
  • Hermetikkindustri

Oljer og fett fra matlaging blir effektivt håndtert av en fettutskiller, men det er ikke alle typer fett den håndterer like effektivt. Dersom man for eksempel friterer mat skal frityrfett aldri tømmes i avløp eller fettutskilleren. Frityrfett stivner nemlig veldig fort, og vil raskt kunne tette avløpsrør. Dette fettet skal heller samles opp og leveres til godkjente mottak. I fettutskilleren skal heller ikke oljer fra bilvask, garasjer, verksteder eller lignende, da benyttes en oljeutskiller. Les mer om oljeutskillere her. Avløp fra sanitetsinstallasjoner skal aldri tilkobles en fettutskiller.

 

Fettutskillere fra Wavin sikrer at man følger kravene fra kommunen

I dag stilles det strengere og strengere krav til avløpsvannet man slipper ut. Installasjon av fettutskillere må man søke tillatelse om fra kommunen, og det skal alltid foreligge en gyldig tømmeavtale på fettutskilleren. Det varierer hvor ofte man vil måtte tømme fettutskilleren med tanke på størrelse og bruk, og tømmefrekvens vil variere for forskjellige virksomheter.  Wavin leverer fettutskillere av høy kvalitet som oppfyller alle krav til utslipp. Alle fettutskillerne fra Wavin er klassifisert i henhold til NS-EN 1825, hvor det stilles krav til mindre enn 25mg/l ved utslipp.

 

Les også: Fordeler og ulemper ved separering av avløp og overvann

  

Velg fettutskillere fra Wavin

 I over 45 år har Wavin Finland arbeidet med å utvikle fettutskillere, og resultatet er EuroREK – moderne utskillere produsert ved våre fabrikker i Finland. De er utrolig pålitelige, sterke og svært enkle å installere. Alle våre fettutskillere leveres også med et alarmsystem, som kan gi deg muligheten til å kommunisere med andre enheter (for eksempel mobiltelefoner). Med en fettutskiller fra Wavin Labko sikres du en uforstyrret funksjon og drift av avløpssystemet.   Fettutskillerne fra Wavin produseres i Glassfiberarmert polystyren (GRP) eller Polyetylen (PE), noe som gjør dem til et mye lettere alternativ enn betongutskillere. De er også enklere å installere og jobbe med. Materialet vi bruker er gjennomtestet, og våre fettutskillere produseres og testes i henhold til den europeiske standarden NS-EN 1825.

 Dersom du er usikker på hvilke dimensjoner du har behov for kan du benytte deg av vårt beregningsprogram for olje og fettutskillere. Ellers hjelper vi deg gjerne med å finne ut hva du trenger. Ta kontakt med oss for mer informasjon om våre fettutskillere.