Er støy fra avløp en kilde til irritasjon?

mandag 10. februar 2020

Den vanligste naboklagen: Støy fra avløp

Det er dessverre ikke en selvfølge at avløpsinstallasjonene i boligbygg, pleieanstalter, hotell og undervisningsrom tilfredsstiller byggeforskriftenes krav til tekniske installasjoner. Støy fra avløpsrør kan ofte skape utfordringer og være en kilde til misnøye og klager, særlig knyttet til leilighetsbygg.

Støy fra avløpsinstallasjoner er kilde til mye irritasjon i leilighetskomplekser og andre bygg med krav til lave lydnivåer. Valg av riktige avløpsinstallasjoner er derfor avgjørende i en prosjekteringsfase. Dette gjelder både ved rehabilitering av eksisterende bygg og oppføring av nybygg. 
Det er dessverre ikke en selvfølge at avløpsinstallasjonene i boligbygg, pleieanstalter, hotell og undervisningsrom tilfredsstiller byggeforskriftenes krav til tekniske installasjoner. Støy fra avløpsrør kan ofte skape utfordringer og være en kilde til misnøye og klager, særlig knyttet til leilighetsbygg.
Å være nøye med å sikre at rørene overholder kravene (TEK 17) til støyforurensning etter installasjon er derfor avgjørende. Det kan sparer deg for mye irritasjon og besvær knyttet til klager fra misførnøyde beboere i fremtiden. 

Stor kilde til klager i leilighetsbygg

Støy fra avløpsrør er en svært gjenkjennelig lyd, og vil for mange oppleves som svært forstyrrende. Denne typen støy er, nettopp av denne grunn, den største kilden til klager fra folk som flytter inn i ny leilighet. 
Lyd fra avløp karakteriseres som luft- og struktuDen rbåren støy. Luftlyden er den man hører når man befinner seg i rommet hvor røret er installert, mens strukturlyden er det man hører fra røret etter at spillvannet har bevegd seg gjennom bygningenes konstruksjoner. Støyen kan forplante seg gjennom vann, gjennom rørvegger, ved lydutstråling fra avløpsrør, via fester til bygningskonstruksjoner og lydutstråling fra tilstøtende bygningskonstruksjoner. Det er altså ikke bare støy som er knyttet til den nærmeste naboen man hører, men også alle beboerne i hele bygget, og kanskje også nabobygget. Dette blir for mange et stort irritasjonsmoment og kan for noen ha en svært negativ innvirkning på naboforholdene.

Derfor oppstår støy fra avløpsrør

Støy fra avløpsrør kan skyldes flere årsaker, men den oftest forekommende grunnen er at vannet kolliderer med rørveggen, for eksempel ved utspyling fra toalett eller tømming av badekar. Når vannet faller gjennom den stående avløpsledningen og treffer et bend eller grenrør, resulterer det i lyd som gjerne karakteriseres som støy. Jo større fallhøyde, desto høyere lydnivå. 
Andre årsaker er at avløpsvannet endret retningen i et grenrør eller en sving, at vannet passerer en reduksjon eller at vann og luft passerer hverandre. 

Slik unngår man støy fra avløpsrør

Veggtykkelse og densiteten til rørene er en avgjørende faktor i sammenheng med lyddemping. Jo tykkere rørene er, desto bedre lyddemping. De fleste avløpsrør lydtestes av uavhengige testlaboratorier, og flesteparten foregår på Fraunhofer-instituttet i Tyskland. Her blir det utarbeidet en rapport med testresultater fra struktur- og luftlyd. 
Alle innvendige avløpssystemer utviklet av Wavin er testet hos Frauenhofer-instituttet. Gjennom de siste tiår har Asto rør fra Wavin svært gode resultater. Høsten 2019 ble  Wavin Asto-rør erstattet av AS+.  Basis for dette avløpsrøret er et komposittmateriale betegnet Astolan, som består av mineralforsterket polypropylen. Testene viser at AS+ ved 2 1/s har mindre enn 10 desibel konstruksjonsbåren støy og 48 desibel luftbåren støy, som betegnes som svært støydempende egenskaper. Astosystemet er velegnet i alle bygg der det stilles høye krav til et lavt lydnivå, og er derfor en svært god løsning i leilighetskomplekser. Både Asto og AS+ er korrosjonsfrie, har høy ringstivhet og stor formstabilitet.  Ønsker du mer informasjon om lydreduserende avløpsrør,  anbefaler vi å laste ned «Lydreduksjon – Fraunhofer-test» og «Teknisk dokumentasjon: Lyd og Wavin Asto»

Ta kontakt med Wavin for råd og veiledning

Støy fra avløpsrør er et utbredt problem, og det er mange faktorer du må ha oversikt over for å få kontroll på lyden i avløpsprosjektet. Er du usikker på om støyen er dempet tilstrekkelig? Ta kontakt med vår tekniske kundestøtte for råd og veiledning.   Husk at Wavin har avløpsrør for alle prosjekt, uansett. Wafix, Sitech+ og AS+ besitter alle unike egenskaper.