mandag 29. juni 2015

CSR Rapport 2014

Wavin publiserer sin CSR rapport for 2014. Her kan du lese om hvordan vi har oppnådd våre CSR mål. 

 

Vi tror at bærekraft er en avgjørende faktor i Wavins strategi for å være markedsleder i vår bransje. Vi ser tydelig at kunder og sluttbrukere setter mer og mer pris på hvordan vi prioriterer bærekraft både I våre produkter og produksjonsmetoder.   Vår ambisjon er å fortsatt være i tetsjiktet innen vår industri og vår verdikjede innenfor dette området. 
I 2014 reduserte Wavin nok en gang vårt relative energiforbruk, CO2 utslipp og mengden avfall til deponi.  I tillegg ser vi at investeringer i forhold til sikkerhet gir tydelige forbedringer på måltallene som omhandler dette. 
Maarten Roef , CEO

I rapporten introduserer Wavin også sin nye strategi for bærekraft. I tillegg til å videreføre vårt omfattende og utfordrende program internt legger vi nå mer vekt på den økonomiske og miljømessige verdi våre produkter har for våre kunder og sluttbrukere.

Du kan laste ned rapporten og tilhørende GRI-tabell fra linkene under. 

Hvis du har spørsmål, vennligst send dem til sustainability@wavin.com