Nytt samarbeid bringer Wavin videre

tirsdag 1. september 2020

Markedet utvikler seg 

Wavin har registrert markedets behov for transparens i verdikjeden – og har begynt å gjøre våre data og produktegenskaper tilgjengelige digitalt. Rammeverket for informasjonsforvaltning (EN-ISO 19650) angir 4 områder, Strategi, Plan, Bygging og Drift som alle har sine aktører med spesifikke behov for strukturert maskinlesbar data.

Disse dataene struktureres etter harmoniserte standarder (NS 22386 og NS 22387); og er i første omgang publisert av Cobuilder. Denne strukturen inneholder referanseklassiifiseringer som f.eks TFM, som brukes av Statsbygg og Forsvarsbygg.   Denne struktureringen av data gjør at de også kan gjøres tilgjengelige for andre plattformer.

Utfordringer eksternt og internt

¬Dagens utfordringer er f.eks manglende sporbarhet og unødig tidsbruk hos alle aktører i verdikjeden for å finne og lagre data:  

• Byggherre trenger i første rekke å avdekke hvilke krav som må oppfylles for å få bygget attestert.

• Det trengs data for å prosjektet basert på kravene som er stilt i spesifikasjonen, og de
utførende skal levere dokumentasjon på installerte produkter og prosessene som er fulgt.  

• Til slutt trenger forvalter/eier tilgang til data for å sikre hensiktsmessig drift og vedlikehold.  

Det er rett og slett for mange kilder med forskjellig språk og betegnelser for egenskaper og begreper, og en stor utfordring er datakraft og lagringskapasitet- og selvfølgelig struktur.   Dette krever store investeringer og kunnskap utover det rent byggfaglige, og kan medføre at arbeidsoppgavene tar for lang tid. I tillegg, om man skal gjøre informasjon tilgjengelig på flere plattformer, trenges alltid store ressurser for mapping av data; med risiko for mennesklig feil. 

Derfor har Wavin valgt å legge våre produkter inn i Cobuilder plattformen.  Så langt har vi aktivert to nivåer:

*GoBIM (artikkelnummer med egenskaper og dokumentasjon)
*Cobuilder Collaborate (prosjektbibliotek for anvendte produkter) 

Wavins digitale utvikling


Det er en naturlig utvikling for Wavin å jobbe mot tilgjengelige ogstrukturerte data. Her bygger vi på vår ekspertise fra å tilby markedet geometriske digitale produktpakker i BIM Revit; som er enkelt nedlastbare fra våre hjemmesider.   Kun gjennom den gylne kombinasjonen data /geometri / dokumentasjon kan byggenæringen oppnå reelle besparelser både i forhold til kost, tid og samtidig reduserer sitt CO2 avtrykk. Så sammen med Cobuilder klargjør vi VVS og VA aktørene til den heldigitale fremtiden.

Slik oppfyller vi vår misjon - Building healthy sustainable environments.