mandag 29. mars 2021

Brannkrav og Brannceller innomhus avløp

Det er to grunner til at det er viktig å avverge spredning av brann mellom bygninger: Det mest fundamentale er å sørge for at mennesker og husdyr blir ivaretatt. Sekundært må man sørge for at en eventuell brann ikke fører til urimelig store økonomiske tap eller samfunnsmessige konsekvenser. På hvilken måte kan man tilrettelegge for lavere brannspredningsrisiko dersom uhellet er ute?

Brannceller mellom enheter og etasjer

Krefter settes i sving i forbindelse med prosjektering, planlegging og utbygging av et nybygg. Være seg kontorlokale, leilighetskompleks eller hotell, må utbygger følge de byggetekniske forskriftene og retningslinjene. Hva gjelder brannsikkerhet, er man ifølge TEK17 pålagt å oppfylle en rekke krav. Primærformålet er å redusere risikoen for brann. Like fullt skal forskriftskravene legge til rette for økt sikkerhet for mennesker, dyr og verdier som følge av en eventuell brann. Blant kravene finner vi brannceller.
Når vi snakker om brannceller, handler dette om å dele bygget inn i ulike soner, såkalte celler. En celle kan for eksempel være en leilighet i en bygård. Oppstår det brann i én celle, skal bygningen være utformet slik at brann og gasser blir forhindret i å spre seg til nærliggende celler. Viktig å understreke, dersom man befinner seg i et bygg som brenner, men i en annen branncelle, lever man på lånt tid. Brannceller er kun til spredningsforhindring i den tiden som er nødvendig for å rømme og redde seg fra flammene.

Vanlig misforståelse at støpejern er bedre enn plast

Fordi man vet at plast er et brennbart materiale, er det en vanlig misoppfatning at det bør brukes metallrør og -kabler som del av brannskillet i et bygg. Å benytte metall i et brannskille, for eksempel støpejern, kan få fatale konsekvenser. Fordi metaller er gode varmeledere, representerer disse materialene svært stor fare for brannspredning. Så hva bør man heller benytte seg av? 
Plastrør er et bedre alternativ til støpejernsrør. Materialet ikke farlig, såfremt det anvendes på forskriftsmessig måte. Det er også et lett, rimelig og holdbart materiale. Ved å legge plastrør gjennom et brannskille, kan man tette rundt med en akrylmasse som er varmesvellende. Denne massen bidrar til å tette hullene som naturligvis vil oppstå når plastrørene smelter bort i en eventuell brann. Dermed forhindres ild, røyk og gass i å trenge seg gjennom fra én celle til en annen.

AS+ -rør av plast gir økt brannsikkerhet

Norsk Wavin har et stort utvalg av produkter som bidrar til økt brannsikkerhet. Våre AS+ -rør er SINTEF-godkjente, noe som vil si at produktet tilfredsstiller de byggetekniske kravene og er egnet for bruk gjennom betongdekke. Plastrørene er laget i av Astolan, som er et komposittmateriale bestående av mineralforsterket polypropylen.
For å opprettholde sikkerheten til rørene, skal det utføres en ekstern kvalitets- og tilvirkningskontroll én gang per år. I kontrollen skal også produktets samsvar med dokumentunderlag overvåkes. Såfremt rørene er i overenstemmelse med SINTEFs spesifikasjoner, vil de være godkjent for brannsikkerhet. Betydelig er det også at rørene blir montert og behandlet etter forskriftene og at monterings- og bruksanvisningen, kontrollert av SP Fire Research AS, følges til punkt og prikke.

Norsk Wavin brenner for din sikkerhet

Enten du er utbygger, styreleder i borettslaget eller du innehar en annen rolle hvor du står ansvarlig for å opprettholde brannsikkerheten til en bygning, har du alltid Norsk Wavin i ryggen. Vi vil alltid tilby våre kunder kvalitet i alle ledd. Det finnes ingen tilfeldigheter bak plastrør-innovasjonene vi står bak. Vi kobler sammen høy ytelse, lang holdbarhet og kostnadseffektive systemer. I ethvert tilfelle kobler vi deg sammen med beste teknologi, partnerskap og løsninger for å bevare din sikkerhet.