fredag 30. juni 2017

Blant landets beste steder å laste

Hver uke går ca 120 trailerlass fra fabrikken på Løken i Høland.  Vi har et landsdekkende rutenett med dyktige transportører  - og det er disse som besørger at varene kommer dit de skal - når de skal. 

Ros er alltid hyggelig!

Vi fikk en veldig fin anmeldelse på Facebooksiden vår av en av de sjåførene vi møter ofte ute på fabrikken i Høland, nemlig Helge Linnerud (populært kalt Helge Krok) fra SR Group. Dette ville vi selvfølgelig høre mer om, så neste gang han var innom for å laste ba vi han utdype bakgrunnen for den hyggelige meldingen.


Jo, forteller han, det er et ordnet system ved ankomst.   Vi har fast system for innkjøring, køen håndteres raskt og smidig, det er alltid noen som tar meg i mot på en skikkelig måte.  Jeg får klar beskjed om hvordan jeg skal forholde meg, og reglene er like hver gang for alle som kommer. 

Beste stedet å laste, synes jeg!
Helge Linnerud , SR Group

Truckførerne får skryt 

 

Det er annerledes å kjøre rene pallelass sammenlignet med lass som består av blandede godstyper; f.eks overvannsrør i store dimensjoner, fiberrør på tromler, trykkrør på kveil og kummer.  Derfor er det viktig at lasset blir satt sammen riktig.  

-Og der er truckførerne i Høland dyktige, skryter Linnerud.  De er utrolig kunnskapsrike, påpeker han. De vet hvordan de skal laste opp best mulig.   

Å laste gods best mulig består av mange forskjellige faktorer, forteller logistikksjef Inger-Lise Moene. Ikke bare skal vi ta hensyn til rekkefølgen på transportruten, vi må også fordele lasset hensiktsmessig og sikkert. Det er vktig for våre ansatte, for sjåfører, for mottakerne av godset og ikke minst for alle medtrafikanter. 

Sikkerheten jobber vi strukturert med, fortsetter Moene.  -Vi har stor respekt for farene ved håndtering av såpass krevende gods. Wavin har et konsernprosjekt; WorkSafe, som gir rammeverk og rutiner som sikrer alle aspekter ved  prosessen. Alt er planlagt og dokumentert, faktisk tar vi bilde av alle lass som forlater fabrikken som en ekstra sjekk, forteller hun. Dette gir oss masse erfaring som vi drar nytte av i hverdagen.

Inger-Lise Moene med Gruppeleder Transport, Morten Grønvik

Det skal være effektivt, trygt og trivelig å komme til Wavin i Høland, mener Inger-Lise og Morten. Sammen skal vi sørge for at godshånteringen blir utført best mulig. 

Føles trygt hos Wavin 

Ja, jeg føler meg trygg her hos Wavin, bekrefter Linnerud.   Truckene kjører pent, lasteplassen er godt definert slik at det er lett å finne rett plass, og lasset står klart.  Og for Wavin er det er viktig at sjåførene kan kjøre videre så raskt som mulig, sier Inger-Lise Moene. Det gir oss god flyt, og det gjør at sjåførene lettere kan holde sine rutetider.