onsdag 9. desember 2020

Bedre ytelse av bygg - intervju med arkitekt Duzan Doepel, DoepelStrijkers

Hva betyr egenlig byggningsytelse? For Wavin betyr det at vi bidrar til en effektiv byggeprosess gjennom BIM (Building Information Modelling) og prefabrikasjon. I tillegg øker vi livskvaliteten med energieffektiv oppvarming, kjøling, ventilasjon og støydemping. Vi må bygge sunnere, mer effektive bygg som former livene våre, både i arbeid og hvile. Det er dette bærekraft handler om. Nå, mer enn noen gang, er arkitektens rolle i samarbeidet for å skape innovative, fremtidsklare bygg avgjørende. Arikteter som Duzan Doepel og hans firma DoepelStrijkers har sett dette. Hans innovative arkitekter tegner miljøer som gir mennesker sunne livsvilkår samtidig som de analyserer byggets livssyklus gjennom kostanalyse, og reduserer energiforbruk og karbonutslipp.

Duzan Doepel – Innovasjonsdreven design av bygg for en sunn, bærekraftig framtid 

Det finnes ingen "one size fits all" løsning for å forbedre bygningsytelse. Duzan Doepel, arkitekt og grunnlegger av DoepelStrijkers fra Rotterdam, forstår at hver bygning har unike egenskaper og begrensninger. Energieffektivitet er et logisk utgangspunkt, og et kritisk ledd i å reversere effektene av klimaendringen.   

Duzan er født og oppvokst i Sør Afrika. Da han flyttet til Nederland ble han imponert av det han kaller "frittenkende, liberale og åpne" filosofien han møtte.  Han mener den bidrar til å sprenge grensene mellom forskjellige profesjoner, i dette tilfelle arkitektur. 

WindWheel i Nederland er en driver for innovasjon, og et ikon for bærekraftig omstilling.
Duzan Doepel

Den nye måten å bygge på

Duzan snakker om en ny måte å bygge på: Karbonnøytral, sirkulær og klimarobust.  Han forteller om tidligere kriser og hvordan historien gjentar seg. Duzan sier: "en krise tvinger alltid frem nye måter å tenke på. Ta oljekrisen i 1973. Mange arkitekter etterlyste mer bærekraftige bygg, og det førte til den første bølgen bærekraftig arkitektur: bruk av lokale materialer, studie av klimaendring (bioklimatisk design). Arkitektur kan bidra til sosialøkonomisk utvikling, vi er ikke bare opptatt av å skape noe vakkert, vi vil skape en forskjell.   Spol fram til 2007-2012, den neste krisen.   Dette førte til etterspørsel om sirkularitet, klimatilpasning etc. Igjen, de samme spørsmålene men på en ny måte.   Og se hva som skjer nå, når neste krise nærmer seg. 

Det er også viktig å se sluttbrukeren fornøyd med prosjektet som er levert. Det er det som er flott med jobben min: den er kreativ, og hver dag ser vi glade sluttbrukere. Det blir som en daglig belønning!
Duzan Doepel

Byen som en klimamaskin

Klimatilpasning er ikke noe nytt innen arkitekturen. Vi har alltid utviklet byer basert på lokale forhold. I Hellas for eksempel, der smale gater, hvitkalkede hus og få, og ofte små vinduer er alle sammen laget for å holde varmen ute om sommeren. Dette er urban morfologi - studet av oppbygging og endring av byer over tid.  Duzan sier: "Vi har på mange måter mistet dette, som designere. Vi lager bygg som holder 21 grader konstant. Men vi oppnår dette med teknologi, ikke med design." I tillegg, byene blir stadig tettere.  Bygger man en ekstra etasje, påvirker det mikroklimaet. Planter man trær skjer det også noe. Det er avgjørende å gjøre smarte endringer i en by, der alle bygningene tilsammen utgjør en stor påvirkning. Derfor er myndighetene viktige, ikke bare i å sette av areale til åpne plasser, men også i å regulere private bygg.  For eksempel jobber myndighetene i Rotterdam fram multi-funksjonelle grønne tak - en synergi mellom offentlige og private interesser  som oppfyller fire bærekraftpillarer:  Biodiversitet og hetebelastning (Grønn), Bevaring av vann (Blå), Energireduksjon (Rød), og Multifunksjonelt bruk (Lilla).  

Den neste økonomien 

Rotterdam har alltid ligget i front når det gjelder arkitektur og innovasjon.  Metropolis Magazine, iskriver at det er en av verdens beste byer å leve i.  Det nederlandske  Windwheel ier et bygg som representerer "Den nye økonomien". Ideen kom i en bar, der Duzan og Johan Mellegers, tidligere direktør i Kinderdijk,  diskuterte bygging av en ny bærekraftig turistattraksjon for Rotterdam.   Ideen med å kombinere London Eye og fremtidens vindmølle var født. 

 

Bygningen er et resultat av innovasjonsdrevet design. Selve formen er optimalisert for å høste og lagre vind- og solenergi. Det er en vertikal solpark/ vindmaskin, og det ga selve formen til bygningen.  Det har et sirkulært vanningssystem, som samler regnvann og bruker dette til å vanne planter og spyle toalettene.  Varmevekslere og separatorer trekker ut varme, næringsstoffer og fosfater fra avløpsvannet.  På alle nivåer er det grønne integrert i smarte overflater, som skaper en passiv energisone. Slik ventileres bygget naturlig.   

I designprosessen hadde vi ideer som det ikke var tilgjengelig teknologi for ennå. Så etter å ha dannet selskapet Windwheel Corporation (DoepelStrijkers, Meysters and Bloc) lagde vi vår egen plattform for innovasjon, og bygde en modell av Windwhell sammen med 33 leverandører. 

Building as a Service

Vi tenkte også sirkularitet. Hvordan kunne få gjenbruksgevinster, bygge tilsvarende enheter andre steder, og sørge for at de var tilpasset ulike forhold og behov? Det meste av bygningen består av moduler som lett kan tilpasses.  Rett og slett, vi måtte tenke nytt rundt hvordan bygninger blir til. Vi ser på bygg som en samling av tjenester.  Vi kaller dette  Building as a Service.

Hvert lag er separert og brutt ned i komponenter. For eksempel har vi en avtale med en leverandør av solpaneler for fasaden. Denne leverandøren forblir eier av panelene, og garanterer et visst energinivå.   Dette gir et interessant samarbeid. En annen leverandør leverer fleksible gulv, som lar oss flytte enheter (som toaletter) hvor som helst. Dette gjør bygget tilpasningsdyktig, noe som er avgjørende for sirkulærøkonomi. Sammen med den fleksible strukturen er bygget helt ut modulært og tilpasningsdyktig. Leiligheter kan bli til hotellrom osv. Dette førte til at en avis skrev "i fremtiden vil boligen være en servicekontrakt". 

 

 

Den neste økonomien trenger den neste arkiteturen. Jeg kaller det Klimaarkitektur. Vi bør tegne bygninger som er formet av klimaet.
Duzan Doepel

Kobler innovative firma sammen

Duzans team, sammen med selskap som Wavin, takler de samme utfordringene. Klimarobusthet, bærekraft, urbanisering og energi. Det er nyttig for alle parter å jobbe sammen for å begrense utfordringer.   Nederlandske selskap er svært gode til dette, forklarer Duzan. Og sirkulærbegrepet gir en ny arene der firmaer kan skape verdi.  En innovasjonsplattform som Dutch Windwheel Innovation Foundation er likevel ennå ganske unikt. Men flere program er på trappene, noe utarbeidet av Brussel (EU) der programmer stimulerer endring i energibruk, sirkulær økonomi og biobaserte bygg, som f.eks Horizon 2020. Likevel er det bransjen som kjenner deres produkter best,  og det er de firmaene som er innovative og løsningsorienterte som er nyttige samarbeidspartnere for arkitektene å samarbeide med. 

Duzan mener hans firma er initiativtager. Arkitekter har i dag mindre kontroll over byggeprosessen enn de hadde for femten-tyve år siden. Mange ledere i de forskjellige prosessene gjør det frustrerende å sikre en helhetlig kvalitet. Derfor er det å starte egne prosjekter en metode for å unngå dette. 

Et av Duzans prosjekter var tegning og byggning av  Watershed en midlertidig paviljong for World Cities Pop-up Expo i Edinburgh.  Her inngår 2400 rør av resirkulert PVC, en av Wavins nøkkelprodukter. På en leken måte framstilte vi et stort samfunnsproblem. Det handler om hvordan byer takler effekten av klimaendringer. Ved å samle regnvann, lagre det og utsette utslippet til etter at regnværet har gitt seg, oppnår vi mindre press på avløpssystemet.  Dermed minsker risikoen for lekkasjer av avløp til rentvannsnettet.   Slike burde Wavin også vise sine løsninger, for eksempel, hvis det er behov for større dreneringskapasitet, hvorfor ikke bygge et vannspeil i stedet for å legge flere rør i bakken. Dette kan bidre til økt bykvalitet også. Som her, i  Rotterdam.

Bygg - et ikon for innovasjon

Konklusjonen er at bedre bygningsytelse ikke kan oppnås uten innovasjon. Innovative ideer fra innovative mennesker. Arkitekter, interessenter, nye allianser. Når fremsynte firmaer som DoepelStrijkers og Wavin samarbeider for en bedre, mer bærekraftig framtid så skjer det gode ting. Byer og samfunn får gleden av bygninger som er fremtidsklare og som forbedrer dagliglivet. 

Hvis du tenker en vanvittig tanke, så kan den føre til en mulighet hvis du gir den tid og rom. Vær modig! Sammen kan vi gjøre en forskjell og skape innovasjoner for en bedre verden.
Duzan Doepel