Her kan du benytte våre beregningsprogram til å lage dynamisk og statiske beregninger som gjør det enklere for deg. Prøv uforpliktende og gratis nå >>

Beregningsprogrammer

Beregningsprogrammer

Våre designere kan bruke programvarene til å lage både dynamiske og statiske beregninger. God design krever erfaring og kompetanse slik at du skal kunne tilby det mest optimale for ditt prosjekt. 

Vi har også beregningsprogram for ekstern, gratis benyttelse:

 

Klikk for beregning av støydemping i avløpssystem (Wavin SoundCheck)

Klikk for beregning av vannføring/trykktap i hel- /halvfylte vannledninger (Colebrook White)

Klikk for beregning av olje/bensin- og fettutskiller 

Klikk for beregning av utstrømming gjennom hull (reguleringskummer med innebygget drosselspjeld)

Klikk for beregning av Q-Bic fordrøynings- og infiltrasjonsvolum (med nedbørsdata)

Klikk for dimensjonering av Wavin eneboligpakker (overvannshåndtering for private)

Kontakt oss for å motta program for beregning av gulvvarme,   klikk HER.