Høsten 2019 ble ASTO erstattet av AS+. 

mandag 26. september 2016

Asto, AS+ og Si-Tech+

Støydempende avløp

Alt om støydempende avløpssystem - beregning, montering og vedlikehold

Har du vært i bransjen en stund, så vet du at ASTO var Wavins flaggskip for støydempende avløp.

Men også gode produkter kan bli bedre, og høsten 2019 tok vi konsekvensen av at ASTO til tross for sine mange gode egenskaper og solide rykte var moden for en revitalisering.

 

Vårt nyeste sortiment AS+ har optimale støydempende egenskaper, men leveres i motsetning til ASTO i plastrørsdimensjoner. Dette gir en unik kompabilitet ved f.eks overgang til bunnledningen.   I tillegg til dette var ASTO forholdsvis krevende å montere.  Sammenlignet med vårt basis-sortiment Wafix, krevdes det betraktelig håndkraft å koble rør og fittings sammen.

 

Når AS+ skulle utvikles var brukervennligheten det viktigste. Med fasettert muffe, forsmurt pakning og godt grep går monteringen unna med halve monteringskraften.   Legger du til de unike HMS fordelene plast har, forstår du raskt at AS+ er det optimale valget der kravene til støydemping er høye.    Er disse kravene noe lavere, vil vårt mid-spec sortiment SiTech+ være fullt ut tilstrekkelig. 

 

 

Hvordan velger du rett system?  Wavin Soundcheck beregner for deg. 

 

 

Soundcheck img