Plastrør for avløp er mindre farlig enn støpejernsrør 

Det eksisterer fremdeles en misoppfatning rundt brannsikkerhet og rør. Støpejern blir priset som det beste ved både brann, brannspredning og røykutvikling, men det er ikke nødvendigvis hele sannheten. Gamle støpejernsrør har oftere lekkasjer enn det eksempelvis plastrør har. Dette kan få store konsekvenser dersom det skulle utvikle seg en brann i bygg. En liten lekkasje vil ha stor innvirkning på bygningen dersom det skulle begynne å brenne.

Plast – det overraskende gode valget 


Støpejernsrør er urokkelig vil mange påstå. Det kan stå sterkt, selv midt i et flammehav. Dette er ikke nødvendigvis en god ting når det brenner som verst. Som nevnt vil eksplosjonsfaren være større her dersom en lekkasje har oppstått. Hullet vil heller ikke smeltes sammen og tettes igjen når det blir varmt. 

Plast er et materiale som fungerer på motsatt måte. Mange vil frykte å ta i bruk plastrør da dette produktet vil smelte ved høye temperaturer. Likevel er det ofte nøyaktig dette som kan redde bygningen fra totalskader, og i noen tilfeller også berge liv. 

Generelt sett ser man også at plastrør lekker minimalt – mye mindre enn støpejernsrør. De leder dermed til mindre utslipp, noe som ikke bare er positivt når det kommer til brannsikkerhet – men også når en tenker på miljøet og inneklimaet. 

Derfor bør du velge Asto-rør 


Wavin fører Asto-rør som er perfekte med tanke på brannsikkerhet rundt rørkonstruksjoner. Asto-rørene har en brannteknisk godkjenning fra SINTEF for gjennomføring av rør gjennom et betongdekke. SINTEF angir at produktet er egnet i bruk og tilfredsstiller krav i byggteknisk forskrift. 

Asto-rør i plast er laget av et komposittmateriale ved navn Astolan. Det består av mineralforsterket polypropylen. Disse rørene brukes i gjennomføring av rør i etasjeskiller, samt rørgjennomføring i betongdekke. I SINTEFF-testen fremkommer det at Asto-rør i ulike konstruksjoner tilfredsstiller funksjonskravene for varm temperatur og integritet i mellom 60 til 120 minutter. 

Du kan være sikker på at Asto-rørene dine holder god stand. Produktet skal nemlig ha en årlig, ekstern oppfølging av kvalitet gjennom en tilvirkningskontroll, som er tilpasset produktet. Her blir produktets samsvar med dokumentunderlag overvåket.  

Rørenes gyldighet når det kommer til brannsikkerhet er betinget av at de er i overensstemmelse med spesifikasjonene fremvist i vedlegg til SINTEFF. Det er også essensielt at de blir montert og behandlet på en forskriftsmessig måte samt at alle viktige detaljer i denne prosessen nøyaktig følger det som er beskrevet i tilhørende monterings- og bruksanvisning som er kontrollert av SP Fire Research AS. For deg som kjøper vil både anvisningen og produktdokumentasjonen være lett tilgjengelig. Dette gjelder også for alle brukere av rørene, kontrollører og lokale saksbehandlere.

Viktigheten av brannceller og riktig installasjon 

Brannceller og riktig installasjon av plastrør er like viktig som kvaliteten av selve produktet for at det skal fungere optimalt. For å forhindre at brann og branngasser sprer seg, gi god tid til evakuering og slukking samt øke sjansen for at en får reddet så mye av konstruksjonen som mulig, er det essensielt at bygninger deles opp i brannceller og -seksjoner. Ethvert bygg skal alltid deles opp i slike celler på en hensiktsmessig måte. 

Når en rørinstallasjon føres gjennom brannceller bryter den en bygningsdel og svekker brannmotstanden for hele bygget. Av brannsikkerhetsmessige årsaker er det derfor viktig at rørgjennomføringen er installert og gjennomført forsvarlig etter gjeldene forskrifter. Slike tekniske installasjoner skal alltid prosjekteres og utføres slik at installasjonen ikke øker faren vesentlig for at brann oppstår, eller at brann og røyk sprer seg. 

Det må tettes godt ved innføring av rørinstallasjoner gjennom brannceller. For rør må det i etasjeskiller brukes branntetting ved bruk av eksempelvis teip som surres rundt røret en rekke ganger etter anvisninger. Det kan også brukes brannmansjetter. Dette vil hjelpe ved brann da funksjonen i begge tilfeller er at branntettingen sveller og tetter hullet som røret representerer. Da spres ikke røyk eller brann mellom de ulike cellene. 

Wavin har et godt utvalg av branntettingsprodukter til innvendige avløpsledninger i god kvalitet. Både brannmansjetter og brannpakninger kan benyttes for å branntette Asto-rør ved gjennomføring i dekke eller vegg som har en brannteknisk funksjon. Alle produktene har et grafittlag som ekspanderer ved høy varme. Dette vil tette igjen rørgjennomføringen når Asto-røret smelter bort. 

Spør Norsk Wavin om råd


Ved å velge Wavin-løsninger skal alle bygg være tryggere i brann. Ta kontakt med oss for spørsmål vedrørende Asto-rør eller rørinstallasjoner som er trygge selv under brannutvikling. 
 


Del denne siden


X
Dette nettstededet bruker Cookies (informasjonskapsler)
Jeg aksepterer