Tre nordiske prosjekter - løst ved Wavin XL rør

Tre måter å bruke XL på

Siden lanseringen har vi i de nordiske landene levert stadig flere prosjekter med XL-rør.   Med fleksibiliteten dette sortimentet har åpnes mange muligheter - og her forteller vi deg om tre svært forskjellige anlegg. 

 

SVERIGE: 12 tonns XL kum og rør installert på 4 timer

I Sundsvall ble entreprenørene positivt overrasket over hvor effektivt det var å installere Wavin XL rør til overvann- og avløpshåndtering. På tross av størrelsen til Wavin XL rør, er det enkelt og raskt å installere dem.   Rørene har en lav vekt - og derfor kan de justeres helt nøyaktig i grøften, bare ved bruk av håndkraft.  Rørene leveres dessuten med markedets beste muffeløsning, som sikrer rask og tett montering.    Dette prosjektet i Strandgaten besto av to nedstigningskummer på hhv. 2000 og 2400mm samt rør i Ø600, 800 og 1000mm, og tok kun 4 timer. 

Se videoen! 

 


DANMARK: XL benyttet til kloakkseparering

 

Tilsammen leverte Wavin i Danmark 139 XL rør til et prosjekt i Knebel, i dimensjonene 1000 - 1200mm. Arbeidet begynte rett før jul, og anlegget er bestilt for å besørge separering av avløp og overvann.    Høres Knebel kjent ut? Ikke så rart, vi befinner oss rett ved Ebeltoft - og nærmeste by Århus burde være kjent for mange nordmenn. 

Når de her skulle gå fra et løp til to var det utfordringer med at lange strekninger hadde svært variende grunnforhold.  Rørene måtte ha lav egenvekt, og være sikre for korrosjon. Valget falt dermed på Wavin XL rør.  

Entreprenøren, Erik Pedersen A/S  har lang erfaring med Wavins produkter, men dette var første gang de benyttet XL rør.  

NORGE: XL rør leder fiskerik elv under veien 

Også i Norge har det vært flere vellykkede installasjoner av XL rør. I høst leverte vi to 15m lange spesiallagde XL rør til Dåsvatnsdalen, nord for Kristiansand.  Også her var rask leveringstid og effektiv montering en av hovedargumentene for at Veivesenet valgte XL.  Kravet på rørdimensjoner 2,5-3 meter var lett å imøtekomme, også lengden på 15 meter.  Så kom en utfordring  - fisken i elven måtte fortsatt kunne ferdes i vassdraget.   Vi fikk derfor sveiset inn 30cm høye terskler i rørbunnen. Dermed kunne det etterfylles med lokal jord og grus, og fisken fikk beholde sine levevilkår. 

Dette samtidig som veien kun måtte stenges i en svært kort periode.   Les hele prosjektsaken her. 

XL rør har stor fleksibilitet

Wavin XL rør leveres i dimensjonene 1000 – 3000 mm,  og rørlengden er normalt på 6 meter. XL rørene har en standard ringstivhet på SN2 – SN8.  Vår tekniske avdeling kan skreddersy rør og komponenter etter dine spesifikasjoner, slik at profilen tilpasses overdekning og trafikklast  for å oppnå nødvendig ringstivhet. 

 

Resistance to crack

Rørets homogene innersjikt utføres i RCmateriale (resitsance to crack); et PE-100 materiale med ekstra stor motstandskraft mot sprekkvekst.  På utsiden av dette spiralvikles et PP-forsterket PE-rør.  Avhengig av dimensjon og ringstivhet bygges rørveggen opp med ytterligere profilrør og/eller PE lag.  Rørendene består av en muffe og en spissende; begge integrerte i røret. Slik utnytter Wavin XL rør alle fordelene ved plast:  Fleksible løsninger. Effektiv og enkel installasjon med mindre behov for tunge maskiner gir god prosjektøkonomi.  Tetthet og korrosjonsbestandighet sikrer lang og trygg levetid. 

 

Last ned alt teknisk underlag og brosjyre HER: